1. Ana Sayfa
  2. Sağlık

6 Ekim Yönetmeliği İçin Hekimler Tek Yürek !


0

Kamuoyunda Medipol Yönetmeliği olarak anılan; doktorların en temel hakkı olan özgür çalışma kısıtlılığı getiren ve hastaların özgürce tabibini seçme hakkını da ortadan kaldıran 6 Ekim ve 7 Ocak tarihli Özel Hastaneler Yönetmeliğine karşı doktorlar bu sefer de Kadıköy İskele Meydanı’nda gerçekleşti.

İstanbul Tabip Odası aksiyon hakkında şu açıklamayı yaptı, “İstanbul Tabip Odası (İTO) konut sahipliğinde Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu’nun da (TTB-UDEK) davetiyle 8 Ocak Pazar günü saat 12.00’de Kadıköy İskele Meydanı’nda, beyaz önlükleri ve siyah atkılarıyla Büyük Tabip Buluşması gerçekleşti.
“Tüm tabiplerin mesleksel bağımsızlığını, özgür meslek hakkımızı, hastalarımızın tabip seçme özgürlüğünü, tıp öğrencilerinin ve tıp mesleğini seçecek olan gelecek kuşakların mesleksel bağımsızlığına sahip çıkmak ve sesimizi duymayanlara/ duymak istemeyenlere her şeye karşın burada ve bu topraklarda hekimlik yapmaya devam edeceğimizi bir defa daha bildirmek için BEYAZ ÖNLÜKLERİMİZLE VE SİYAH ATKILARIMIZLA buradayız” diyen doktorlar, Bakan Fahrettin Koca’yı da protesto etti. Eyleme Türk Tabipleri Birliği, farklı vilayetlerden tabip odaları temsilcileri ve 68 farklı Uzmanlık Derneği’nden tabipler ve asistan doktorlar katıldı.

Uluslararası Tıp Topluluğu TTB İçin Davette Bulundu !

Eylemin açılış konuşmasını yapan İTO İdare Şurası üyesi Dr. Cegerğun Polat “6 Ekim Yönetmeliği ile özgür meslek hakkımıza yapılan hücum dün yayınlanan 7 Ocak Yönetmeliği ile devam etmektedir ve meselelerimiz çözülmemiştir. Mesleksel bağımsızlığımızdan ve özgür meslek hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz, hareketlerimize devam edeceğiz.” dedi.
Ortak basın açıklamasını İTO Özel Hekimlik Komisyonu’ndan Dr. Güray Kılıç okudu.

Kılıç’ın akabinde kelam alan TTB Merkez Kurulu II. Lideri Dr. Ali İhsan Ökten de değişikliklerin sorunu çözmediğini söyledi ve şöyle devam etti:

Medipol Yönetmeliği’ne Karşı Büyük Tabip Buluşması Kadıköy’deydi

“Koca üzere bir Sıhhat Bakanı dünyada yoktur.

Çünkü Bakan özel hastane zinciri sahibi olup birebir vakitte sıhhat bakanı ve birebir vakitte Özel Hastaneler ve Sıhhat Kuruluşları Derneği İdare Heyetinde olan dünyada ki tek örnektir. Bir taraftan özel hastane işvereni olup özel hastanelerin kar etmesi için çalışırken bir taraftan kamu hizmeti veren hastaneleri kamu-özel iştiraki altında özele dönüştürmeye çalışmaktadır. Bir taraftan kendi özel hastanesinde bir hasta tıpkı gün ve en az yarım saat muayene olurken öteki taraftan bakanlığa bağlı hastanelerde hasta vatandaş aylar sonraya 5 dakika muayene olmak için sıkıntı randevu almaktadır. Bir taraftan kamudan ayrılan 13 bin tabibe 6-7 bin takım açmakla övünürken öbür taraftan özel hastaneler ve tıp merkezleri ortasında doktor takımlarını milyonlarca liraya satışa koyan bir borsa oluşturmuştur. Bir taraftan kamuda bile hastalar istediği tabibi seçme hakkına sahiptir derken, öteki taraftan hastaların özel muayenesi olan tabibe muayene olmasının önünü kesmek için her şeyi yapmıştır. Bir taraftan kamuyu çökertmek için kamu-özel iştiraki ve özel hastanelere tüm kapıları açarken, öteki taraftan yüzyıllardan beri devam eden doktorların özgür meslek hakkını gasp ederek, tabiplerin mesleksel bağımsızlık haklarını ellerinden alarak onları özel hastane işverenlerine ucuz emek gücü yahut kamuya dönmelerini zorlamaktadır.”

“Mesleki Bağımsızlık Haklarımızı Elimizden Alan Yönetmelik”

Serbest Hekimlik Mesleği Uygulama Hakkını Ortadan Kaldıran Medipol Yasasını Kabul Edilemez buluyoruz diyen Dr. Ökten konuşmasını, “Bu yönetmelik değişikliğinin hiçbir bilimsel ve akılcı münasebeti yoktur. Rastgele bir kamu faydası da içermemektedir. Tabiplerin hür çalışma hakkı ve mesleksel bağımsızlığı ellerinden alınamaz. Tabip emeği, özel sıhhat sermayesine peşkeş çekilemez. Hekimlerin özgür meslek hakkını ortadan kaldıran, mesleği uygulanamaz hale getiren bu düzenlemeye Muayenehanelere darbe indiren yönetmelik geri alınıncaya kadar meslek örgütü olarak her türlü demokratik uğraşımızı sürdüreceğiz.” kelamlarıyla bitirdi. Ökten’in akabinde kelam alan TTB MK birebir vakitte Özel Hekimlik Kolu üyesi Dr. Nursel Şahin de TTB olarak tabip odalarımızla, uzmanlık derneklerimizle ve ferdi olarak dava açan doktorlarımıza takviye veren odalarımızla birlikte hem hukuksal çabayı hem de alanlarda çabayı sürdüreceklerini sürecin takipçisi olacaklarını söyledi. Katılımcı kurumlardan Muayenehaneler Derneği ismine Dr. Selçuk Söylemez ve Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği ismine Dr. Ömer Buhşem kelam alarak hür meslek hakkını gasp eden ve doktorların mesleksel bağımsızlık haklarını ellerinden alan Yönetmelik geri çekilene kadar gayret etmeye devam edeceklerini, birleşerek, dayanışmayla kazanacaklarını lisana getirdiler.

Ortak Basın Açıklaması

CHP Balıkesir Milletvekili Dr. Fikret Şahin’in de takviye verdiği aksiyon İstanbul Tabip Odası Lideri Dr. Nergis Erdoğan’ın “Bugün büyük bir dayanışma örneği verdik. Burada bulunan herkese İstanbul Tabip Odası ismine farklı ayrı teşekkür ediyorum. Bundan gurur duyuyorum, duymalıyız. Zira örgütlü, kararlı, gücünü apaydınlık nitelikli gücünden alan bir meslek mensubuyuz. Böylesine birlikte, örgütlü ve dik durduğumuz sürece hiçbir güç bağımsız çalışma hakkımızı kısıtlamaya yürek edemeyecektir. Bu inanç ve itimatla hepinize hürmetlerimi sunuyorum.” kelamlarıyla son buldu. Ortak basın açıklaması şöyle:


“Serbest Meslek Hakkımızı Ve Mesleksel Bağımsızlığımızı Savunuyoruz”
6 Ekim Ve 7 Ocak Yönetmelikleri Geri Çekilsin!

Sağlık Bakanlığı, 6 Ekim 2022 tarihinde yaptığı yönetmelik değişiklikleri ile tabiplerin mesleksel bağımsızlığına ve hür meslek hakkına bir taarruz gerçekleştirmiştir. Bu düzenlemeye nazaran 7 Ocak 2023 tarihinden itibaren özgür meslek hakkını kullanan doktorlar özel sıhhat kuruluşlarıyla kontratları yoksa hastalarının tedavilerini yarıda kesmek zorunda kalacak ve bir daha da hastalarına bakamayacaktır. Bu kuruluşlarla lakin çok az sayıda tabip kontrat yapabilecektir. Bu nedenle açtığımız davalar ve yapılan etkinlikler üzerine 7 Ocak 2023 tarihinde yönetmelikler tekrar değiştirilmiştir. Buna nazaran;

-Tüm tabipler için yalnızca bir (1) hastane ile yıllık mukavele yapılması şartı motamot korunmuş olup sadece belli koşullarda il sıhhat müdürlüklerinin müsaadesi ile ameliyatların kontrat dışı hastanede yapılabilmesine müsaade verilmiştir.

-Halen muayenehaneleri olan doktorlar ve 60 yaş üstü tabipler için özel hastane ve tıp merkezlerinin toplam takım sayıları üzerinden getirilen kısıtlama ( %15 lik kota ) kalkmış üzere gösterilmek istense de hali hazırda muayenehaneleri olanlara branş bazında takımlı doktor sayısı üzerinden getirilen kısıtlamanın (ilgili branşta toplam takım sayısını üçte birini aşmayacak ) devam etmesi nedeniyle, yeniden az sayıda doktor kontrat yapabilecektir. 60 yaş üstü doktorları için branş birtakım kadro kısıtlaması şartı kelam konusu değildir.

-Yeni muayenehane açacak olan 60 yaş altı doktorlar için ise 6 Ekim Yönetmeliği’ndeki tüm kısıtlamalar motamot devam etmektedir.

Sözleşme yapabilen azınlık doktor kümesine ise özel hastanelerce ağır şartlar dayatılmakta, adeta kölelik sistemi getirilmektedir.

Bu akın yalnız özgür meslek hakkını kullanan doktorlara yönelik değil, tüm tabiplere ve tıp mesleğini tercih eden/edecek olan tıp öğrencilerine de yöneliktir. Asırlardır hekimlik mesleğinin ve doktorların en doğal hakkı olan özgür meslek hakkı, sıhhat sermayesinin isteği doğrultusunda Sıhhat Bakanlığı eliyle gasp edilmektedir. 7 Ocak 2023 tarihli Yönetmelikler yeni açılacak muayenehaneler istikametinden daha da ağırlaşan düzenlemeler öngörmekle, bu durumu apaçık ortaya koymaktadır.
Bilinmesini isteriz ki dün yapılan düzenleme ile hali hazırda muayenehaneleri olan doktorlar ve 60 yaş üstü doktorların yalnızca bir yerde takım sınırlamasından muaf tutulması ve aşikâr şartlarda birtakım ameliyatların istenilen yerde yapılabilmesine sıhhat müdürlüğünün olay bazında müsaade verilebilecek olması, hak ihlallerini gidermemiştir.

Yine bilinmesini isteriz ki bu düzenlemeler yalnızca doktorların haklarını değil, birebir vakitte halkımızın ve hastalarımızın özgürce tabibini ve sıhhat kuruluşunu seçme hakkına yönelik de bir ataktır.

Ülkemizde 20 yıldır uygulanan Sıhhatte Dönüşüm Programı temel olarak halkın sıhhat hakkına saldırırken doktorların mesleksel bağımsızlığını da gaye almıştır. Öncelikle sıhhat sermayesinin çıkarlarını gözeten bu programla ortaya çıkan tablo, hem vatandaşlarımız hem de tabipler için olumsuz sonuçlara yol açmıştır.

Bağımsız olarak çalışan tabiplere yönelik iktidarın bu son saldırısı olan bu yönetmeliklerle memleketler arası sermaye ile bütünleşmiş özel ‘zincir’ hastaneleri ve şimdiden karadelik haline gelmiş kent hastanelerinin sahibi olan müteahhitlerin çıkarları kollanmaktadır.

Oysa kamunun faydasını gözetmesi gereken Sıhhat Bakanlığı, tabiplerin mesleksel bağımsızlığına ve özgür meslek hakkına karşı sıhhat sermayesi güdümünde atak yapmak yerine hastaların ve doktorların haklarını korumalıdır.

Kendisi de bir özel hastane zincirinin eski sahibi olan Sıhhat Bakanı Fahrettin Koca’yı 18 Ekim’de Sıhhat Müdürlükleri ve Sıhhat Bakanlığı önünde yaptığımız basın açıklamalarında uyardık, fakat sesimizi duymadı; 27 Aralık’ta eski sahibi olduğu Medipol Hastanesinin önünden uyarmak istedik, lakin bu defa biz doktorlar güvenlik güçlerinin ağır baskısına maruz kaldık ve anayasal hakkımız olan basın açıklaması yapmamız engellendi.

6 Ekim Yönetmeliği Geri Çekilmeli

Bugün burada yer alan Türk Tabipleri Birliği, İstanbul Tabip Odası, Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Heyeti, uzmanlık dernekleri ve başka dernekler olarak meslektaşlarımızla, çalışanlarımızla, hastalarımızla ve halkımızla birlikte hekimlik mesleğinin ve tüm tabiplerin en temel hakkı olan mesleğin bağımsız icra hakkını ve hastalarımızın tabip seçme özgürlüğünü sonuna kadar savunacağımızı bir kere daha yineliyoruz. Sağlık Bakanlığı’na bir defa de Kadıköy meydanından sesleniyor ve talep ediyoruz: Hastaların doktorunu ve sıhhat kuruluşunu seçme ve burada tedavi olabilme haklarını kısıtlayan, Serbest tabiplerin özel hastanelerde ameliyat ve teşebbüs yapmalarını engelleyen, Anayasal garanti altındaki haklarımıza ve Rekabet Kanunu’na alışılmamış olan, Hekimlerin mesleksel bağımsızlığını ve hür meslek hakkını ellerinden alan, Sağlık alanında nitelikli iş gücü göçüne sebep olacak olan, Hiçbir kamu faydası içermediği üzere Anayasa’ya, kanunlara ve hukukun temel unsurlarına de muhalif olan, 6 Ekim ve 7 Ocak Yönetmelik değişiklikleri ivedilikle geri çekilmelidir. (BSHA-Bilim Ve Sıhhat Haber Ajansı)

Yorum Yap