1. Ana Sayfa
 2. Kripto

Gizlilik Politikası


0

Bu metin, 07/04/2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Şahsî Dataların Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında şahsî bilgileri işlenen kimselerin bilgilendirilmesi için hazırlanmış ve yayınlanmıştır. Şirketimize ilişkin internet sitesi üzerinden rastgele bir yahut birden fazla ferdî verisini paylaşan kimseler, mevzu hakkında bilgilendirilmiş ve bu metinde yazan kuralları kabul etmiş sayılır.

Veri Sorumlusu: Coinkolik.com ismine Kriptomeda Yayıncılık A.Ş.

Adres: JUSTWork – Meydan İstanbul AVM, Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No: 62 Ümraniye/İstanbul

1. Şahsî Dataların İşlenmesi ve Emeli (Sebebi)

CoinKolik’e erişim sağlayan kullanıcılarımız açısından, direkt olarak ferdî dataları alınmamakta ve işlenmemektedir. Gerçekten sitemizin görüntülenmesinde şahsî bilgilerin paylaşımı mecburî tutulmamaktadır. Lakin sitemiz üzerinden birtakım özelliklerin kullanılması, -örneğin haberlere yorum yapılması gibi- durumunda ad-soyad, yaş, cinsiyet, eğitim durumu vb birtakım şahsî datalar talep edilebilecek ve bu bilgiler işlenebilecektir. CoinKolik ferdî dataları, KVK Kanunu 5 ve 6. unsurları ile uyumlu olarak aşağıdaki maksatlar için işlemektedir:

 • Kişisel ve bağlantı bilgileri: Adı- soyadı, telefon, e-mail bilgileri siteye kullanıcı kayıt ve bağlantı maksatlı kullanılmaktadır.
 • Üyelik Bilgileri: Cinsiyet, doğum tarihi, uygar hali, çalıştığı vilayet, eğitim durumu, meslek üzere bilgiler üye içi tanışma servislerinin yürütülmesi için saklanmaktadır.
 • Demografik, Site ve Uygulama Gezinim Dataları ve Başka bilgiler: Kullanıcıların ilgi alanlarını tanımlayarak toplanan bilgilerin iş geliştirme, pazarlama, bağlantı üzere operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi ile birlikte kullanıcı tecrübesini arttırarak daha uygun hizmet vermek için kullanılmaktadır.
 • Sosyal Ağ Bilgileri: Kullanıcıların mevcut toplumsal ağ hesapları ile siteye daha kolay erişim sağlamaları ve bu doğrultuda toplanan dataların iş geliştirme, pazarlama, bağlantı üzere operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi ile birlikte kullanıcı tecrübesini arttırarak daha yeterli hizmet vermek için kullanılmaktadır.

Yukarıda tabir edilen data bazlı gayeler dışında genel olarak aşağıda belirtilen konular için de bilgi toplanabilmektedir: CoinKolik üyelerine yayınlar göndermek,

 • CoinKolik üyelerine elektronik posta ile bülten göndermek ya da bildirimler de bulunmak,
 • CoinKolik üyesi ya da kullanıcıların sorularını cevaplamak ve faal bir müşteri hizmeti sunmak,
 • CoinKolik üyelerine yeni hizmetler hakkında bilgi vermek,
 • CoinKolik yahut işbirliği içinde olduğu şahıslar tarafından direkt pazarlama yapmak,
 • CoinKolik üyelerine gerektiğinde temas kurmak,

CoinKolik olarak kişisel bilgilerin alınması ve işlenmesi, gerek memleketler arası ve gerekse iç hukuka büsbütün uygun olarak kullanıcılarımız için üstte yer verdiğimiz biçimde, sunduğumuz imkanlardan faal bir biçimde yararlanılması, kullanıcı ismine üyelik oluşturulması, toplumsal ağlar üzerinden erişim ile sitemiz imkanlarından faydalanılması üzere maksatlar yanında; çalışanlarımız açısından aktif bir işçi idaresinin sağlanması, çalışan memnuniyetinin artırılması, web sitemiz ile ticari münasebet içerisindeki gerçek şahıslar açısından iş münasebetinin sağlıklı ve süratli yürütülmesinin sağlanması hedefleriyle gerçekleştirilmektedir.

2. Ferdî Bilgilerin Toplanma Yöntemi

CoinKolik, 3. bireylerden ferdî data toplanması hizmeti almaz ve bu biçimde kendi bünyesine transfer sağlamaz. CoinKolik’teki şahsî datalar, kullanıcılarımız tarafından doldurulan üyelik formları, toplumsal ağlara verilen erişim müsaadesi üzerine erişimi mümkün olan datalar, çeşitli kontrat ve formlar, çalışanlarımızca ibraz edilen ve özlük belgesinde saklanan bilgiler, iş ortaklarımız ve ticari münasebet içerisinde olduğumuz paydaşlarımız tarafından sunulan datalar ile toplanmaktadır. Bilgilerin toplanması kelamlı yahut yazılı olabileceği üzere, burada sayılan formüllere bağlı kalınmaksızın elektronik ortamda yahut otomatik ya da otomatik olmayan sistemlerle de gerçekleştirilebilir. CoinKolik’e rastgele bir halde sunulan ferdî bilgilerin doğruluğu ve yeniliğinden, şahsî bilgi sahibi sorumludur. Bu nedenle çıkacak her türlü ihtilaf ve türel ya da cezai sorumluluk şahsî bilgi sahibine aittir.

3. İşlenen Ferdî Bilgilerin Aktarılması

CoinKolik olarak hukuka uygun surette toplanan ve işlenen şahsî datalarınız, küme şirketlerimiz, iş ortaklarımız yahut ilgili mevzuat gereği resmi kurum ve kuruluşlar ya da sair gerçek yahut hukuksal özel ve kamu hukuku bireylere yurt içi yahut yurt dışı aktarılabilecektir. Ferdî bilgiler, sunduğumuz hizmet kalitesinin artırılması yahut ilgili mevzuat uyarınca yükümlülüklerimiz çerçevesinde 3. şahıslara aktarılır.

4. Özel Nitelikli Şahsî Veriler

Özel nitelikli ferdî datalar; öğrenildiği taktirde ilgili kişinin mağdur olmasına yahut ayrımcılığa maruz kalmasına neden olabilecek nitelikteki bilgiler olup; KVK Kanunu 6. hususunun 1. fıkrasında şu biçimde sayılmaktadır: Bireylerin ırkı, etnik kökeni, siyasi fikri, felsefi inancı, dini, mezhebi, yahut öbür inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf yada sendika üyeliği, sıhhati, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti, ve güvenlik önlemleriyle ilgili dataları ile biyometrik ve genetik bilgileri. Özel nitelikli şahsî bilgilerin kanunda açıkça yetki verilen durumlar dışında ilgilinin açık isteği olmaksızın işlenmesi yasaktır. Bu kapsamda; CoinKolik tarafından bu tıp ferdî bilgiler Kanun gereği işlenmesi gereken durumlar dışında işlenmez yahut ilgilinin açıkça isteği alınarak KVK Kanunu 6. unsuru uyarınca belirtilen koşullara uygun olarak işlenir.

5. Şahsî Data Sahibinin Hakları

CoinKolik’e direkt yahut dolaylı olarak sunmuş olduğunuz şahsî dataların sahibi olarak,

 • Kişisel data işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel dataları işlenmişse buna ait bilgi talep etme
 • Kişisel bilgilerin işlenme hedefini ve bunların hedefine uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Yurt içinde yahut yurt dışında ferdî bilgilerin aktarıldığı üçüncü şahısları bilme
 • Kişisel bilgilerin eksik yahut yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
 • Mevzuattan kaynaklı haller gizli olmak üzere, şahsî datalarınızın işlenmesini gerekli kılan kuralların kalkması halinde kayıtların silinmesini, yok edilmesini yahut anonim hale getirilmesini isteme
 • Kişisel bilgilerinizin düzeltilmesi yahut silinmesi, yok edilmesi ya da anonim hale getirilmesine ait değişikliklerin, ferdî bilgilerin aktarıldığı 3. Bireylere bildirilmesi isteme
 • İşlenen bilgilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla tahlil edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • Kişisel dataların kanuna karşıt olarak işlenmesi sebebiyle ziyana uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

İlginizi Çekebilir
maxresdefault

Yorum Yap