1. Ana Sayfa
  2. Sağlık

Hemoroidal Hastalık Nedir?


+ - 0

Hemoroidal Hastalık Nedir?

Hemoroidler her insanda olan anatomik doğal yapılardır. Zaman içerisinde çeşitli sebeplere bağlı olarak bu yapıların deforme olması ve anal bölgede sorunlara yol açması durumuna hemoroidal hastalık denir. Hemoroidal hastalık tedavi edilmesi gerekli bir durumdur. Yaşam kalitesini bozan anal şişlik, ağrı, kanama gibi sorunlara yol açabilir.

Hemoroidal Hastalık Belirtileri

Hemoridal hastalıkta hastalığın evresine göre semptomlar yanı belirtiler değişebilir. Evre 1-2 hastalıkta ilk bulgu rektal kanama iken evre 3-4 hastalıkta anal şişlik ve ağrı olabilir. Tromboze hemoroidal hastalıkta ise anal bölgede sert ve çok ağrıya sebep olan şişlik mevcuttur.

Hemoroidal Hastalık Tanısı

Hemoroidal hastalıkta hastalar genelde doktora gitmekten çekinir. Tedavisini kulaktan dolma yöntemlerle yapmaya çalışır. Ancak anal bölgede benzer şikayetlere sebep olan birçok hastalık vardır. Mutlaka ayırıcı tanı yapılmalıdır. Rektum kanseri olan kişilerinin yaklaşık %60’ı şikayetlerinin hemoroidal hastalıktan kaynaklandığını sanmaktadırlar. Bu nedenle tedavileri gecikmektedir.

Hemoroidal hastalık tanısı proktolojik muayene ile konulur. Konuda deneyimli cerrahın muayenesi ile sorun çoğunlukla anlaşılır. Ancak ayırıcı tanı için bazen ileri tetkikler gerekebilir. Bunların en önemlisi ise kolonoskopidir.etk

Hemoroidal Hastalık Tedavisi

Hemoroidal hastalık çoğu zaman ki bu oran %90’dır, yaşam tarzım değişikliği, diyet, dışkılama eğitimi ve bazı ilaçlarla ameliyata gerek kalmadan tedavi edilebilir. Kronik kabızlık veya ishal atakları hemoridal hastalığı tetikleyebilir. Uzun süre tuvalette kalmakta hemoridal hastalık açısından risk oluşturmaktadır. Ailevi etkide birçok hastada hastalığın gelişmesinde önemli yer tutmaktadır.

Hemoroidal Hastalık Ameliyatı

Erken evre hemoridal hastalık tedavisinde muayenehane koşullarında uygulanabilin; radyofrekans ilşlemi, skleroterapi, hemoroid bant ligasyonu ve uygun vakalar da lazer işlemi gibi tekniklerle tedavi edilebilir.

Doubler ile hemoridal arterleri ligate etme/bağlama yöntemi de tedavide kullanılmaktadır.

Sizden gelen sıkça sorulan soruları Prof. Dr. Bahadır EGE cevaplıyor…

Hemoroidal Hastalık Neden Olur?

Hemoroidal hastalığın gelişiminde birçok faktör etkilidir. En çok etkenleri sıralarsak; ailesel olabilmesi, meslek, kabızlık, ishal, dışkılama alışkanlıkları, hamilelik, stres…gibi özetleyebiliriz.

Hemoroidal Hastalık Kendiliğinden Geçer Mi?

Hemorodal hastalık erken evrede ise kendiliğinden geçebilir. Yani kabızlık atağı, ishal atağı geçmişse, gebelik sona ermişse hemoridal hastalık gerileyebilir. Ancak ileri evre hemoridal hastalıkta tedavi gereklidir. Daha hızlı iyileşme ve hastalığın ilerlememesi için profesyonel yardım alınmalıdır.

Hemoroidal Hastalık: Önemli Bilgiler

Elli yaş üzeri bireylerin %50’sinden fazlasında hemoroidal problemler mevcuttur.

Amerika Birleşik Devletleri’nde tahmini 10 milyon kişide hemoroidal hastalık tespit edildi ve bu da %4,4’lük bir prevalansa tekabül ediyor.

Bu oran ülkemize uygulanırsa her yıl 3,7 milyon kişinin hemoroidal problemler nedeniyle tedavi gördüğü anlamına gelir.

Kore, İngiltere ve Avusturya’da yapılan epidemiyolojik çalışmalarda, nüfusun yüzde 14 ile 39’unda hemoroidal hastalık tespit edilmiş. Ancak çoğu semptomsuzdu.

Dentate çizginin proksimalinde kübik mukoza ve distalinde keratinize yassı epitel altında arter, ven, lenfatik ve bağ dokusundan zengin yastıkcıklar bulunur.

Saat 3,7,11 kadranında yoğunlaşan bu yapı

corpus cavernosum hemoroidalis olarak adlandırılır.

Treitz ligamanı (hemoroidal askı).

Parks ligamentleri.

Fizyolojik hemoroid yastıklarının normal yapı ve fonksiyonunda yer alan bağ dokunun (fibroelastik stroma) dejenerasyonu sonucunda hemoroid yastıkları distale sarkmakta ve bunun sonucunda hastalık gelişmektedir.

Anal kanala istirahat halinde iken hemoroidal arterler aracılığıyla gelen kan venöz pleksus tarafından kolaylıkla tekrar venöz dolaşıma taşınır. Kavernöz sistem şişmez.

Zorlu defekasyonlarda ıkınma, gebelik, çok dışkılama gibi venöz staza yol açan durumlar venöz distansiyon, mukozal ödem-iskemi, trombüs ve kanamaya yol açabilir.

İlerleyen anatomik dejenerasyon genetik yatkınlık zemininde hemoroidal hastalığı oluşturmaktadır.

  • İnternal (iç) hemoroid hastalığı
  • Eksternal (dış) hemoroid hastalığı

Hemoroid hastalığının esasını internal hemoroidal hastalık oluşturur.

Hemoroidal Hastalık muayenesi şu koşullar altında yapılmalıdır;

Kişisel haklara saygılı ortam, proktolojik masa, uygun ışık kaynağı ve ayırıcı tanı için gerekli alt yapı.

Hemoroidal Hastalık ana ayırıcı tanı;

  • Anal fissür
  • Prolapsus
  • Rektal kanser (%52)

Skleroterapi (Grade I-III Hastalıkta)

İnternal hemoroidlerin apeksine 3-5 ml sklerozan madde enjeksiyonu yapılmasıdır.

Tedavi için hedeflenen iç hemoroidler uzun intravenöz 21 gauge iğne veya spinal iğne kullanılarak submukoza düzlemine 1-3 cc sklerozan madde enjekte edilir.

Çözelti ile birlikte bir kabarıklık kaldırılmalıdır. Enjeksiyon çok yüzeysel ise, alan gerginleşir ve beyazlaşır ve mukozal nekroz riskini en aza indirmek için enjeksiyon derhal durdurulmalıdır.

İnfrared Koagulasyon Yöntemi:

Kızılötesi ışık dalgaları, hemoroid içinde protein nekrozu ile sonuçlanan ısıya dönüştürülür.

Bu, yaklaşık 3 mm genişliğinde ve 3 mm derinliğinde mukozada beyaz, ağartma etkisi olarak görülür.

Lastik bant ligasyonu ile karşılaştırıldığında, kızılötesi koagülasyon daha fazla rekürrensle ilişkilidir, ancak daha az komplikasyona ve işlem sonrası daha az rahatsızlığa neden olur.

Bir-iki haftalık bir süre zarfında, büzülmüş veya ablasyonlu bir alana yol açarak prolobe hemoroid mukozasının geri çekilmesine neden olur.

Yorum Yap