İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. Sağlık

Hipospadias Nedir?


+ - 0

Hypospadias doğumsal bir anomali olup, idrar yapılan deliğin olması gereken yerde olmaması olarak tarif edilebilir. Hipospadias da delik penisin ucunda değilde, altında herhangi bir yerde olabilmektedir.

Her 250 erkek çocuğundan birinde hipospadias görülür.

Hipospadias, halk dilinde ‘peygamber sünneti’, ‘doğuştan sünnetli’ veya ‘yarım sünnetli’ olarak isimlendirilir. Bu ismin verilme nedeni, hipospadiasın sık görülen formunda sünnet derisinin ön tarafta gelişmemiş sadece penisin arka kısmında gelişmiş olmasından kaynaklanmaktadır.

Hipospadias sünnet derisinin görünüşüne, idrar çıkış deliğinin yerine ve penisteki eğriliğin varlığına göre çeşitlilik gösterir.

Hipospadias, doğumsal bir durumdur. Nedeni kesin olarak bilinmemekle beraber, anne karnında hormonal uyarıların eksik kaldığına bağlı olduğu düşünülmektedir.

Genelde doğum sonrası dikkatli bir muayene ile tanı konulur. 6-18 ay arası operasyon için en uygun yaş aralığı olarak kabul edilmektedir.

Tedavide temel amaç işeme deliğinin orijinal yerine taşınması ve penisin kozmetik görünümünde tatminkar bir sonuç elde etmektir. Hipospadias tamirinde tanımlanmış bir çok teknik bulunmaktadır. Bu tekniklerin temel prensibi:

İdrar çıkış deliğinin olması gereken yere taşınması için yeni bir kanal yapılması,

Düz bir penis oluşturulması (eğriliğin giderilmesi)

Estetik açıdan olabildiğince normal görünümde bir penis oluşturulması.

Operasyondan sonra;

Pansuman: Çocuklar genelde bir pansuman ile evlerine giderler. Bu pansuman 3 gün sonra çıkarılır ve duruma göre yeni pansuman yapılır. Pansuman çıkarıldığında penis şiş ve mor renkli görünümde olabilir. Bu görünüm normal olup zamanla geçecektir.

Alt bezi: Operasyon esnasında takılan katater, çift bez tekniğinde içerideki bezden açılan bir delikten dışarı çıkarılır böylelikle idrarın dış beze akması sağlanır.

Katater: Hipospadiasın derecesine göre operasyon esnasında mesaneye yerleştirilen katater 5-10 gün süreyle idrarın dışarı akması için yerinde bırakılır.

Mesane kasılmaları: Katater mesanede uyarı ile kasılmalara neden olabilri. İlaçlarla rahatlama sağlanır.

Antibiyotik: katater durduğu sürece idrar yolu enfeksiyonu önlemek amaçlı antibiyotik kullanılmalıdır.

Ağrı kesici: Operasyondan sonra ağrı olur. Ağrının giderilmesi için ağrı kesiciler önerilmektedir.

Aktivite: Çocuklarda aktivitelerin 4 hafta kadar kısıtlanması gerekmektedir.

Beslenme: Normal beslenmeye devam edilmeli sıvı tüketimi arttırılmalıdır.

Komplikasyonlar

Hipospadiasın seviyesi ve ciddiyetine göre komplikasyon riski değişkenlik göstermektedir.

Üretral fistül: İdrar yeni yapılan idrar çıkış deliği dışında başka yerden gelmesi durumudur ki en sık karşılaşılan komplikasyondur.

Üretranın daralması: Yeni yapılan idrar yolunda katater çıkarıldıktan sonra daralma gelişebilir. Bu çocuklarda işeme esnasında zorlanma gözlenebilir.

Yorum Yap