1. Ana Sayfa
  2. Kripto

Kullanım Sözleşmesi


0

www.coinkolik.com‘u daha kaliteli ve faal hale getirmek için aşağıdaki unsurları uygulama konusunda duyarlılığınızı bekliyoruz:

Hakaret ve Şahsî Bilgiler: Söz özgürlüğünü destekliyoruz. Fakat, üyelerimize kendilerini özgür formda söz etme alanı sunarken, diğerlerini taciz etme ve karalama imkânı vermemekteyiz. Kişi yahut kümelerin dinini, lisanını, cinsiyetini, ırkını, etnik kümesini, milliyetini aşağılayıcı içeriğe müsaade vermiyoruz. Saldırgan davranışlar, tehdit, taciz, özel yaşama atak, başka kullanıcıların ferdî bilgilerinin ifşası müsamaha sonlarımızın dışında. Bu içeriğe sahip yorumlar, hususlar ve gönderilen içerikler hiçbir ikaz olmaksızın silinecektir. Gerekli görülürse ilgili üyelik hiçbir ikaz olmaksızın kapatılacaktır.

Zararlı Alışkanlıklar: Satışı yahut kullanımı reçeteye bağlı her türlü ilaç ile uyuşturucu husus kapsamına giren ve bağımlılık yaratan bilumum hususların tanıtımı, pazarlaması, tavsiyesi mahiyetinde görüntüler, içerikler ve yorumlar hiçbir ikaz olmaksızın silinecektir. Gerekli görülürse ilgili üyelik hiçbir ihtar olmaksızın kapatılacaktır.

Aşırı Şiddet: Şiddeti ömrümüzden, telefonumuzdan ve bilgisayarımızdan uzak tutmak istiyoruz. Bir beşere ya da hayvana acı çektirilmesi, aşağılanması, saldırılması müsamaha sonlarımızın dışındadır. Hasebiyle, her türlü insan yahut hayvan yaralama, öldürme, parçalama, vahşet kısaca insan psikolojisi açısından önemli sakıncalar barındıran her türlü yayını içeren görüntüler, içerikler ve yorumlar hiçbir ihtar olmaksızın silinecektir. Gerekli görülürse ilgili üyelik hiçbir ihtar olmaksızın kapatılacaktır.

Silahlar ve Patlayıcı Maddeler: Yasadışı silah yahut patlayıcı unsur üretimi, pazarlaması yahut kullanımına ait içerik yayınlayan görüntüler, içerikler ve yorumlar hiçbir ihtar olmaksızın silinecektir. Gerekli görülürse ilgili üyelik hiçbir ikaz olmaksızın kapatılacaktır.

Resmi İçerik: Manzara alınmasına yahut fotoğraf çekilmesine müsaade verilmeyen askeri yahut başka resmi kurumlara ilişkin görüntüler, içerikler ve yorumlar hiçbir ihtar olmaksızın silinecektir. Gerekli görülürse ilgili üyelik hiçbir ikaz olmaksızın kapatılacaktır.

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları: Diğerlerine ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması için gerekli itinanın gösterilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda Kullanıcılar yalnızca fikri ve sınai mülkiyet hakları kendisine ilişkin olan (eser sahibi olarak yahut yapıtların kullanım, yayınlama ve iletim haklarının yasal lisans sahibi olarak) İçeriği Siteye yükleyebilir. Şayet Kullanıcı fikri ve sınai mülkiyet hakları diğerine (diğer Kullanıcılar dâhil) ilişkin olan görüntü, fotoğraf, fotoğraf, yazı vb. İçeriği, kelam konusu hak sahiplerinin müsaadesi olmaksızın kopyalar, kullanır, yayınlar, dağıtır, umuma iletirse, Coinkolik ihlale mevzu olan İçeriği -hiçbir ihtara yahut müsaadeye gerek olmaksızın- Siteden kaldırmak ve gerektiğinde bu ihlali gerçekleştiren Kullanıcıların üyeliğine son vermek haklarına sahiptir. Üçüncü şahısların fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal eden Kullanıcılar, bu ihlallerden ve bu ihlallerden doğan her türlü ziyandan üçüncü şahıslara karşı şahsen sorumludurlar.

Siyaset yahut Dini İçerik: Her siyasi görüşe ve dine hürmet duyuyor lakin bunların suistimal edilmesini istemiyoruz. Bu yüzden siyasi yahut dini içerikli makaleler, görüntüler ve yorumlar hiçbir ikaz olmaksızın silinecektir. Gerekli görülürse ilgili üyelik hiçbir ihtar olmaksızın kapatılacaktır.

Yasalara Aykırılık: Yasanın hata saydığı fiilleri öven, suça özendiren, ticari olarak haksız rekabete neden olan, yasa dışı bilgisayar yazılımı tanıtan tüm içerikler de hiçbir ikaz olmaksızın silinecektir. Gerekli görülürse ilgili üyelik hiçbir ikaz olmaksızın kapatılacaktır.

Ayrıca üstteki tüm kurallar, Kullanıcılar tarafından sitede yapılan yorum ve yüklenen imajlar için de geçerlidir.

Kullanıcı Şikâyeti: Coinkolik’in içerik ve kullanıcı sayısının fazlalığı sebebiyle nadiren de olsa üstte belirtilen ögelerden birinin yahut birkaçının ezkaza sitemizde yer aldığı durumlarda şahsınız ya da toplum ismine bizi uyarmaktan kaçınmayınız. İkazınız derhal ilgili departmanlarımızca incelenerek dikkate alınacak ve terslik en kısa müddette giderilecektir.

Yasal Sorumluluk

İşbu Mukaveleyi kabul etmekle birlikte gerçek kişi Kullanıcılar 18 yaşından büyük olduğunu ve mukavele yapmak için gereken fiil ehliyetine sahip olduğunu, hukuksal kişi Kullanıcılar ise, bu kontratın yetkili bireyler tarafından kabul edildiğini ve hükmî kişi için bağlayıcı olduğunu kabul ve beyan ederler. Ayrıyeten Kullanıcı, mukaveleyi kabul ederek siteye giriş yapmaya yetkili olduğunu, sitede sağlanan hizmetlerin kullanımında ve siteye girişinde her türlü sorumluluğu üstlendiğini gayrikabilirücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

İşbu mukavele ile üyeler, siteye ekledikleri içeriklerin, yorumların ve görüntülerin Coinkolik tarafından kullanılmasını ve Coinkolik’in bu görüntüleri üçüncü mecra/kişilere çoğaltma, yayma, temsil ve işaret/ses yahut manzara nakline yarayan araçlarla umuma iletimi emeliyle alt lisans verme hakkına sahip olmasını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Şahsî kullanım dışında yahut ticari emelli olarak rastgele bir Coinkolik’e ilişkin içeriği, Coinkolik’in yazılı onayı olmaksızın kullanma, çoğaltma, modifiye etme, dağıtma, depolama/saklama yasaktır.

Üye, siteye girmek ve bağlanmak için gerekli ekipman yahut yardımcı servisleri edinmekten ve bunları korumaktan sorumludur. Üye, servislerin kullanımı için gerekli, modemler, bilgisayar donanımı, yazılım, uzun ya da kısa uzaklık telefon servisleri, rastgele bir sınırlama olmadan, bilimum gerekli aygıt ve ekipmanı bulundurmakla yükümlüdür. Kullanıcı bu üzere ekipmanların yahut yardımcı servislerin, ‘Servis’lerle uyumlu olması garantisinden sorumludur.

Bazı hallerde devlet, bireyleri ya da kuruluşları, sizin hakkınızda bilgi ifşaatına icbar edebilir. Coinkolik uygun gördüğü takdirde, bu üzere hallerde, sizin yetki vermenize gerek kalmadan bu talebi yerine getirecektir. Coinkolik, mevcut yahut olası bir hukuk davasında, gerçeğe erişmeyi kolaylaştırmak gayesiyle,

(a) şayet gerekli görürse,

(b) bu türlü açıklamaların kendisinin potansiyel mükellefiyetini hafifleteceğine inanırsa veya

(c) kendi haklarını korumak için birtakım şahsî bilgilerinizi paylaşmayı uygun görebilir.

Sitedeki bilgilerin yeniliği, doğruluğu, kuralları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belirli bir gayeye uygunluğu ve sitede yer alan ve bunlarla sonlu olmayan, bunlarla kontaklı yahut bağımsız başka bilgi, hizmet yahut eserlere tesiri ile tamlığı hakkında rastgele bir biçimde, açık ya da zımni olarak garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

Site dâhilinde üçüncü şahıslar tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan İçeriklerden ötürü Coinkolik’in, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, Coinkolik’in çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Rastgele bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu aksiyonları gerçekleştiren üçüncü bireylerin sorumluluğundadır. Coinkolik, üçüncü bireyler tarafından sağlanan hizmetlerin ve İçeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

Coinkolik, Site dâhilinde sunulan hizmetleri, tasarımı ve site içeriğini her vakit değiştirebilme hakkını gizli tutmaktadır. Sunulan hizmetler, hiçbir biçimde Kullanıcılara kazanılmış hak tahsis etmez.

Coinkolik, sitede sunduğu hizmetler kapsamında muhakkak bir gayeye uygunluk, kesintisiz devamlılık, güncelleme, fonksiyonellik, doğruluk, hatasızlık dahil, açık ya da zımni hiçbir garanti vermemektedir. Coinkolik, gerekli gördüğü vakitlerde hizmetleri süreksiz bir mühlet askıya alabilir yahut büsbütün durdurabilir. Hizmetlerin süreksiz bir müddet askıya alınması yahut büsbütün durdurulmasından ötürü Coinkolik’in kullanıcılara karşı rastgele bir sorumluluğu olmayacaktır.

Kullanıcı, siteyi kullanarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm kararlarını onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Bu Kullanıcı Kontratı, vakit içinde Coinkolik tarafından güncellenebilir. Kullanıcılar, siteye her giriş yaptığında güncellenmiş mukavele hususlarını kabul etmiş sayılır.

Duyarlılığınız için teşekkür ederiz.

Yorum Yap