1. Ana Sayfa
  2. Sağlık

Medikal Malpraktis İçin Son Söz Mesleki Sorumluluk Kurulu’nda Olacak


0

Medikal Mal Praktis sıhhat hukuku alanını en çok meşgul eden kıymetli hususlar ortasında birinci sıralarda yer alıyor. Medikal Malpraktis, sıhhat çalışanlarının tedavi esnasında şimdiki standart uygulamaları yapmama durumu, marifet noksanlığı yahut hastanın tedavisini vermemesinden kaynaklanan ziyan olarak tanımlanıyor. Sağlık Bakanlığı medikal malpraktis konusunda bir mevzuat değişikliği gerçekleştirdi. Bu değişikliğe nazaran; 7406 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile hekim/diş doktoru ve öbür sıhhat meslek mensuplarının, soruşturma ve rücu sürecini takip ve değerlendirmeye yükümlü ‘Mesleki Sorumluluk Kurulu’ oluşturuldu. Sağlık hukuku alanında değerli değişikliklerin yapıldığı bahiste İzmir Barosu bir konferans düzenleyerek,  ‘Son Mevzuat Değişikliklerinin Malpraktis Dava ve Soruşturmalarına Yansımaları’ konusununda avukatları bilgilendirdi. Malpraktis davalarında ceza soruşturması ve kovuşturması süreçlerindeki değişiklikler, ön inceleme, mesleksel sorumluluk konseyi, rücu davaları, görevli-yetkili heyet ve mahkemeler başlıklarında gerçekleşen konferansta, İzmir Tabip Odası avukatlarından Mithat Kara, mevzuat değişikliği ile ilgili ayrıntıları paylaştı. 

Özel hastanelerde çalışan sağlıkçılar da artık müdafaa altında!

Sağlık Bakanlığı’na bağlı bir alt ünite olarak misyon yapacak olan Mesleksel Sorumluluk Konseyi kapsamına hakkında şikayette bulunulan özel sıhhat kuruluşlarında misyon yapan doktor ve sıhhat çalışanları da dahil edildi. Böylelikle yalnızca üniversite ve kamuda çalışan sağlıkçılar değil özel hastanelerde misyon alan doktor ve sıhhat çalışanları da muhafaza kalkanı kapsamına alınmış oldu.  İzmir Barosu Sıhhat Komitesi bünyesinde medikal malpraktis alanında uzmanlaşmış Avukat Mithat Kara, bakanlık tarafından gerçekleştirilen bu mevzuat değişikliğinin maddedeki boşluğu kapattığını söyledi. Avukat Kara, “Uygulamada en çok sorun yaşanan ve meslektaşlarımızın şikayet ettiği hususlardan birisi dava açılıyor. ‘Hekimlere karşı açılan davaların hiçbirisi hekimlerin birbirini muhafazasından kaynaklı kazanılamıyor’ formunda meslektaşlarımız tarafından bize gelen geri bildirimler var. İşin bir başka tarafında bulunan doktorlar ve sıhhat çalışanları da, kendilerine çok sayıda dava açılmasından, daima dava, soruşturma ve şikayet tehdidi altında kalmaktan dolayı şikayetçi” dedi. 

“Sağlık çalışanları beş altı koldan şikayet ediliyor”

“Medikal MalPraktis davalarında bir başka saç ayağı ise bilir kişiler” diyen Av. Kara, “Mahkeme süreçlerinde bir günah keçisi aranıyor bu da daha çok ne yazık ki eksperler oluyor. Türkiye’de sıhhat çalışanına karşı yasal yollara başvurma konusunda o kadar çok farklı seçenek var ki. Artık bu seçenekler avukatların da başını döndürmüş durumda. Bilgisayar başından CİMER’e, sıhhat müdürlüklerine bir sürü yere yazılıp bir sıhhat çalışanı şikayet edilebiliyor. Birçok kurum, tıpkı anda, tıpkı hareketle ilgili birebir anda harekete geçiyor. Her kurum kendi incelemesini yapıyor. Doktor beş altı koldan soruşturmaya alışılmış tutuluyor. Anayasa Mahkemesi ise malpraktis ile  ilgili önüne gelen evraklarda ‘benim için aktif yargı yolu isimli yargı yoludur’ diyor. Yani tazminat dinamiklerinin işletilmesini söylüyor” diyerek açıklamalarda bulundu. 

“Sağlık alanında mevzuat karmaşası var”

Türkiye’de sıhhat alanında çok dağınık bir mevzuat karmaşası olduğuna işaret eden Kara, “Bütün bu mevzuatlara tek tek hakim olabilmek mümkün değil. Sıhhat alanında bugün gördüğünüz mevzuatı yarın göremeyebilirsiniz. Memleketler arası metinlerin tespit edilip incelenmesi yol gösterici olması açısından değerli rol oynuyor.  Bu bahse ait temel kanunları tespit etmek de kıymetlidir. Peki mayıs ayında yürürlüğe giren 7406 sayılı kanununun bu alana yansımaları, soruşturma süreçleri dava süreçlerinde nelere dikkat etmeliyiz? Sıhhat Bakanlığı bünyesinde mesleksel sorumluluk ismi altında yeni bir heyet oluşturuldu. 7 bireyden oluşturulan bir şura. Sıhhat Bakanlığının bir alt ünitesi olarak oluşturuldu. Yüklü olarak bakanlıktaki bürokratların misyon aldığı heyette gereksinime nazaran belge sayısına nazaran ikinci, üçüncü heyetler oluşturulabilinecek. Bu şuraya yargı süreçlerini temelden etkileyen bir misyon atfedildi” dedi. 

“Üniversitelerde değişiklik yok”

Üniversite hastanelerinde misyonlu doktor ve sıhhat çalışanları hakkındaki şikayetlerin ceza soruşturmasına dönüşmesi sürecinden bahseden Kara, kelam konusu mevzuat değişikliğinin üniversiteleri kapsamadığını söyledi. Üniversite bünyesinde çalışan bir sağlıkçı hakkında bir şikayet var ise bu şikayet üniversiteye ya da direkt savcılığa yapabiliyor. Savcılık kelam konusu şikayet belgesi ile ilgili misyonsuzluk kararı verip belgeyi rektörlüğe gönderiyor. Rektörlük birinci ve son soruşturma çerçevesinde olumlu ya da olumsuz bir karar veriyor. Bu kararın durumuna nazaran taraflar danıştaya itiraz edebiliyor. Danıştayın vereceği karara nazaran yargılama başlıyor. Bir sıhhat çalışanı hakkında bir ceza soruşturması yürütülebilmesi için o kişi hakkında üniversite idare şurasının ve danıştayın soruşturma müsaadesi vermesi gerekiyor. Kısaca medikal malpraktis konusunda oluşturulan Mesleksel Sorumluluk Şurası, üniversitelerde çalışan tabipler ve sıhhat çalışanlarının soruşturmaları konusunda inceleme yapmayacak. Sıhhat bakanlığı bünyesinde çalışanlar için de yalnızca konseyler değişiyor. Bir ön inceleme yapılıyor gerisinden bölge yönetim mahkemesinin onayı gerekiyor.

Özel hastane çalışanları müdafaa kalkanına alındı

“Özellerde çalışan tabip ve sıhhat çalışanları için ise bu türlü bir muhafaza kalkanı yok direkt ceza soruşturması yapılabiliyor” diyen Av. Mithat Kara, kelam konusu mevzuat değişikliği ile özel sıhhat kuruluşlarındaki uygulamada ileri bir adım atıldığına vurgu yaptı. Kara şöyle konuştu: “Sağlık Bakanlığına bağlı bir tabibi yahut çalışanı şikayet etmek istediğinizde şikayeti savcılığa direkt yapabilirsiniz. Ya da Sıhhat Bakanlığı ya da vilayet sıhhat müdürlüklerine yapabilirsiniz. 4483 Sayılı Kanun kapsamında bir ön inceleme süreci işletiliyor. Heyet öncelikle kendisi tabibi yahut sıhhat çalışanını soruşturuyor. Ve soruşturma sonucunda müsaade verilmesi yahut verilmemesi karar veriyordu evvelki düzenlemede. Şu anda vilayetler bazındaki bu misyon merkezileştirildi ve Sıhhat Bakanlığı bünyesinde kurulan Mesleksel Sorumluluk Şurasına verildi. Artık Sıhhat Bakanlığına bağlı sıhhat çalışanları hakkındaki şikayetler ile ilgili soruşturma müsaadesi verilip verilmemesi kararını bu heyet verecek. Bu konseyin kararına karşı kararın teyidinden itibaren 10 gün içerisinde tarafların itiraz etme hakkı var. Ankara Bölge Yönetim Mahkemesi bu hususta yetkili ve bu mahkemenin vereceği karara nazaran sıhhat çalışanı hakkında ceza soruşturması yapılacak yahut yapılmayacak.”

Soruşturma süreçlerini baştan sona değiştiren öbür bir bahsin da özel sıhhat çalışanlarına yönelik olduğunu söyleyen Kara, “Özel sıhhat kuruluşlarında misyon yapan şahıslar ile ilgili muhafaza kalkanı yoktu. Yeni düzenleme ile birlikte özel sıhhat kuruluşlarında çalışan tabipler de 4483 sayılı kanun kapsamına dahil edildi. Onlar içinde bir ön inceleme kuruluşu getirildi. Birinci adres artık savcılık değil birinci adres Sıhhat Bakanlığı.  Bütün kapılar Sıhhat Bakanlığı Mesleksel Sıhhat Kurulu’na çıkacak ve bu heyetin vereceği karara nazaran ceza soruşturması açılıp açılmayacağı aşikâr olacak. Bu düzenleme devam eden soruşturma müsaadesi kararı var ve mutlaklaşmış ise soruşturma devam edecek. Lakin hakkında katılaşmış ceza soruşturması müsaadesi olmayan bütün sıhhat çalışanlarının belgeleri Sıhhat Bakanlığının Mesleksel Sıhhat Kurulu’na gidecek” açıklamasında bulundu.  

“Tazminat konusunda şura karar verecek”

Tazminat ile ilgili değişiklikler konusuna değinen Avukat Mithat Kara, “değişiklik tazminat davası sonucunda idarece ödenen tazminatların sıhhat çalışanına rücu edilmesi etabında gündeme geliyor. Yeni düzenleme ile idarece ödenen tazminatların sıhhat çalışanına rücu edilip edilmeyeceğine Mesleksel Sıhhat Heyeti karar verecek. Bu şura kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan sıhhat çalışanlarının, sıhhat mesleğinin icrası kapsamında yaptıkları muayene, teşhis ve tedavi süreçleri ile ilgili ödenmiş olması ve sıhhat çalışanının misyonunu berbata kullandığının tespit edilmiş olması halinde bu tazminatların rücu edilip edilmeyeceğine şura karar verecek. Kanunda buna ait çerçeve çok net çizilmemişti. Rücu konusu çıkarılan bu mevzuat değişikliği ile netlik kazandı. Sıhhat çalışanının taammüden vazifenin gereklerine muhalif hareket etmesi ve vazifesini berbata kullandığı konusunda mutlaklaşmış bir mahkeme kararının olması halinde Sıhhat Bakanlığı yahut üniversite ödemiş olduğu tazminatı kusuru oranında sıhhat çalışanına rücu edecek. Hali hazırda devam eden rücu davaları için de kanun bir süreksiz karar koyarak rücu davası açan yönetime iki ay müddet tanınıyor. Yönetim şayet iki aylık mühlet içerisinde bu mevzuyla ilgili Mesleksel Sorumluluk Kurulu’na bir müracaatta bulunmaz ise dava reddedilecek. Üniversiteler hariç kamu ve özel sıhhat kuruluşlarında çalışanlar hakkında ceza soruşturması açılabilmesi Mesleksel Sorumluluk Kurulu’nun onayına alışılmış tutuldu. Konsey tarafından verilen soruşturma açılıp açılmaması kararlarına 10 gün içerisinde itiraz hakkı var.” diyerek açıklamalarına son verdi. Konferansta açılış konuşmasını yapan İzmir Barosu Lideri Avukat Sefa Yılmaz, malpraktisin çok fazla karşılaşılan bir mevzu olmasına karşın bilgi eksikliklerinin de olduğunu belirtti. Konferans konukları ortasında Bakırçay Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Serkan Çınarlı oldu. İzmir Barosu Sıhhat Hukuku Komitesi tarafından gerçekleştirilen ‘Son Mevzuat Değişikliklerinin Malpraktis Dava ve Soruşturmalarına Yansımaları’ konferansının moderatörlüğünü Baronun İdare Şurası Üyesi Av. Anıl Güler yaptı. 

İlginizi Çekebilir

Yorum Yap