1. Ana Sayfa
  2. Anasayfa

Mersin’de Kanuna Aykırı Geçici Görevlendirme İptal Edildi


0

Mersin Silifke Devlet Hastanesinde bir doktorun Hakkari 3. Piyade Tümen Komutanlığına süreksiz görevlendirmesinin iptal edildiği bildirildi.

Hekim Sen, bahis hakkında şu açıklamayı yaptı, “Mersin Silifke Devlet Hastanesi’nde, 4924 sayılı yasa kapsamında kontratlı tabip olarak misyon yapan üyemizin, Hakkari 3. Piyade Tümen Komutanlığı buyruğuna süreksiz olarak görevlendirilmesinin iptaline dair Hekimsen tarafından açılan davada yürütmeyi durdurma kararı alınmış, doktorumuzun Hakkari’ye kanuna alışılmamış formda görevlendirilmesi engellenmiştir. Mersin Silifke Devlet Hastanesi’nde, 4924 sayılı yasa kapsamında sözleşmeli tabip olarak misyon yapan üyemizin, Hakkari 3. Piyade Tümen Komutanlığı emrine geçici olarak görevlendirilmesinin iptaline dair Hekimsen tarafından açılan davada yürütmeyi durdurma kararı alınmış, tabibimizin Hakkari’ye kanuna karşıt formda görevlendirilmesi engellenmiştir”

Hakkari’de Doktor Gereksinimi Olup Olmadığı Konusunda Kâfi Kanıt Yok

“Yapılan süreksiz görevlendirmenin, 4924 sayılı Yasa’nın 3. unsurunun 4. fıkrasında “Sözleşmeli işçi; zelzele, yangın, su baskını, yer kayması, çığ ve gibisi afetler, sıkıyönetim, fevkalâde hal, seferberlik ve savaş hali ile yılda bir ayı geçmeyen hizmet içi eğitim çalışmaları esnasında, tabip ve hemşireler diyaliz eğitimi gayesiyle en fazla bir kere ve toplam üç ayı geçmemek üzere ve bu müddetin dört katı mecburi hizmet yükümlüsü olarak çalışmayı taahhüt etmek kaydıyla, durumunun tahsis edildiği yer dışındaki ünitelerde süreksiz olarak görevlendirilebilir.” şeklinde yer alan kapsama girmediği, öteki yandan muhtaçlık halinde işçinin bir mali yılda iki ayı geçmeyecek halde idarece resen süreksiz olarak görevlendirilebileceği açık olmakla beraber öncelikle tıpkı vilayetteki teşkilat içerisinden görevlendirme yapılması, bunun mümkün olmaması halinde vilayet dışından görevlendirme yoluna gidilmesinin gerektiği, Silifke Devlet Hastanesinde vazife yapan davacının Hakkari vilayetinde hizmetine duyulan muhtaçlık ile kelam konusu muhtaçlığın Hakkari vilayetindeki çalışanlar aracılığıyla giderilemediği konularına ait olarak hukuken geçerli somut bilgi ve evrakın de davalı idarece sunulamadığı görüldüğünden, dava konusu süreçte bu taraftan de hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır. Hekimsen, kanuna alışılmamış halde yapılan bütün görevlendirmelerde doktorlarımızın yanındadır” (BSHA)

Yorum Yap