1. Ana Sayfa
  2. Anasayfa

Obezitenin Cerrahi Tedavisinde Ameliyat Yöntemleri


0

Özel Sıhhat Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Abdulkadir Bedirli, çağımızın hastalığı olan obezitenin, toplumun büyük bir kısmını etkilediğini söyledi.

Obezitenin ülkü tedavisinin diyet ve antrenman olduğunu belirten Prof. Dr. Abdulkadir Bedirli, morbid obez yani beden kitle indeksi (VKİ)’nin 40’ın üzerinde olan hastalarda bugün için kabul edilen en aktif ve sürdürülebilir tedavi yolunun ise cerrahi olduğunu lisana getirdi.

Obezite Farklı Hastalıkları Neden Oluyor

Obezitenin farklı hastalıklara da neden olabildiğini vurgulayan Prof. Dr. Bedirli, “Morbid obezite ve onun beraberinde getirebileceği başta kardio-vasküler, metabolik ve endokrin hastalıklardan cerrahi aracılığıyla kurtulma isteğine bağlı ameliyat olma kararı kıymetlidir. Lakin, morbid obezite nedeniyle uygulanacak cerrahinin seçimi ve uygulayan cerrahın minimal invaziv cerrahi tecrübesi daha fazla ehemmiyet arz etmektedir. Obezite tedavisinde uygulanan cerrahi yaklaşımlardan rastgele birisi için tek başına, tüm morbid obez hastalara uygundur demek gerçek değildir. Uygulanacak ameliyatlar hastaya nazaran değişiklik arz etmektedir. Burada göz önüne alınan faktörler kişinin VKİ, yeme alışkanlıkları, yaşı, metabolik durumu, obeziteye bağlı hastalıklar (kardiovasküler hastalıklar, diabet, hiperlipidemi, eklem hastalığı, uyku apnesi, infertilite), mevcut başka sıhhat sorunları, hatta kişinin ne kadar kilo verme isteğidir” diye konuştu.

Obezitede Cerrahi Tedavi Önemli 

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Abdulkadir Bedirli, “Morbid obezite için ameliyat olma kararı değerli bir evre iken, uygulanacak cerrahi ve onun tekniği çok daha kıymet arz etmektedir. Bilimsel çalışmalara baktığımızda tüp mide ameliyatının kilo verme, obeziteye bağlı hastalıklarda düzelme üzere konulardaki kısa devir muvaffakiyetinin Roux-en-Y gastrik bypass cerrahisi’ne yakın olduğu istikametindedir. Fakat uzun periyotta yani obezite ameliyatından 10 yıl, 20 yıl sonraki sonuçları hakkında tüp mide ameliyatı ile ilgili Roux-en-Y gastrik bypass ameliyatı kadar kesin konuşamıyoruz. Tüp mide ameliyatı sonrası yine kilo alma sıkıntıları sonucunda revizyonel cerrahi ihtiyacı olan hastaları göz önüne aldığımızda cerrahi seçimin değeri daha da artmaktadır. Sonuç olarak tüm dünyada ve ülkemizde tüp mide ameliyatı artan sıklıkla uygulanan bir süreç olmasına rağmen, Roux-en-Y gastrik bypass cerrahisi morbid obez hastalar için hala faal bir seçenektir” sözlerini kullandı.  (BSHA – Bilim ve Sağlık Haber Ajansı) 

Yorum Yap