1. Ana Sayfa
 2. Anasayfa

Roman Eylem Planı Açıkladı !


0

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Roman vatandaşlara yönelik bir Aksiyon Planı açıklandı. Plan Aile ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı web sitesinde yayınlandı. Planla ilgili açıklama yapan Bakan Derya Yanık, “Roman kardeşlerimizin hizmetlerimizden yararlanma kapasiteleri artırmayı sürdüreceğiz” 

Aile ve Toplumsal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ülkemiz, son yıllarda toplumsal siyaset uygulamalarında büyük başarılara imza attığını belirterek, “Politikalarımızın merkezine insanı alarak attığımız her adım, daha müreffeh, daha güçlü bir Türkiye yolunda bize güç katmıştır ve katmaya devam edecektir. Hiçbir ayrım gözetmeden, hiçbir ihmale fırsat vermeden, herkesin kamu hizmetlerinden eşit ve adil bir şekilde yararlanması teminat altına alınarak, insan odaklı hizmet anlayışı şeffaf hale getirilmiştir. Aile ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığımız; memnun birey, uyumlu ve huzurlu aile ve müreffeh toplum maksatlarıyla hizmetlerimizi tüm vatandaşlarımıza ulaştırmaya devam etmektedir. Aile ve toplum yapımızın korunmasına yönelik eğitim ve farkındalık çalışmalarını sürdürmekte; başta bayan, çocuk, engelli ve yaşlılarımız ile şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımız olmak üzere özel siyaset gerektiren vatandaşlarımıza yönelik hami ve önleyici programlarımızı aktif bir şekilde uygulamaktayız” dedi. 

Roman Kardeşlerimizin Hizmetlerimizden Yararlanma Kapasiteleri Artırmayı Sürdüreceğiz” 

“Roman vatandaşlarımız ise üstte tabir ettiğim gayeler doğrultusunda sıkıntılarına çözüm yolları bulunması, yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve vatandaşlar ortasında toplumsal içermenin sağlanması emeliyle büyük önem verdiğimiz, büyük ailemizin en önemli parçalarından biridir” diyen Bakan Yanık, “Türkiye Cumhuriyetinin önemli üyelerinden biri olan Roman vatandaşlarımızın sıkıntıları için başta Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, önemli çalışmalar yapılmıştır. Bu doğrultuda çalıştaylar, toplantılar düzenlenerek Roman vatandaşlarımızın problemlerinin gündeme gelmesine ve bir sivil toplum oluşmasına öncülük edilmiştir. Kanunlardaki, yönetmeliklerdeki incitici tabirlerin ayıklanmasından toplu konut inşasına, toplumsal takviyelerden sanatçı kimliklerinin tesciline kadar her alanda çalışmalar yapılması sağlanmıştır. Toplumumuzun ayrılmaz bir parçası olan Roman vatandaşlarımız ülkemizin tüm bölümleriyle birlikte ülkemizin zenginliklerinden istifadeyle bugünümüze ve yarınımıza değer katmaya devam edeceklerdir. Bakanlığımız da kurum ve kuruluşlarımızla iş birliği içerisinde Roman kardeşlerimizin hizmetlerimizden yararlanma kapasitelerini artırmayı sürdürecektir. Bakanlığımız bu kapsamda; Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Evrakı (2016-2021) ve 1. Aşama Hareket Planı (2016-2018) ve II. Aşama Aksiyon Planlarını (2019-2021) uygulamıştır. Bu evraklar temel olarak eğitim, istihdam, barınma, sağlık, toplumsal hizmetler ve toplumsal yardımlar ile izleme ve değerlendirme alanlarındaki hareketleri kapsamıştır. Söz konusu strateji dokümanı ve aksiyon planlarının uygulanması Bakanlığımızca yakından takip edilmiş, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerden oluşan heyetler ile ilerlemeler ve gerçekleşmeler değerlendirilmiştir. Bu çalışmaların bir sistematiğe kavuşması maksadıyla Roman Strateji Evrakı için Tesirli Bir İzleme, Değerlendirme ve Uyum Düzeneği Kurulması (ROMSİD) projesi uygulamaya konmuştur. Proje kapsamında bir düzenek kurularak Roman vatandaşlara yönelik çalışmalarımızın uyumunun ve hizmet kalitesinin artırılması hedeflenmektedir. Proje 2019-2022 yıllarını kapsamaktadır.” dedi. 

Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Dokümanı ve Hareket Planı 

Türkiye’de Roman vatandaşların toplumsal içerilmeleri konusunda yasal ve toplumsal alanda birçok kazanım elde edilmiş, mevzuat değişiklikleri gerçekleştirilmiş, stratejiler ve hareketler ortaya konmuş ve projeler uygulanmıştır. Söz konusu çalışmaların artarak devam etmesi konusunda kamu kurumlarınca çalışmalar devam etmektedir. Üstte tabir edilen değişiklik ve çalışmaların oldukça önemli ve değerli olduğunun şuuruyla, Roman vatandaşların toplumsal hayata aktif iştiraklerinin önünde hala aşılması gereken önemli bir ara bulunduğu görülmektedir. Birçok hassas kümede olduğu üzere, Roman vatandaşların yaşamış oldukları problemlerin giderilmesi için bütüncül bir yaklaşım sergilenmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda kamu kurumlarının kendi görev alanlarıyla birlikte diğer kamu kurumları ve sivil toplumla da iş birliği içerisinde Roman vatandaşlara yönelik program ve uygulamaları gerçekleştirmeleri büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda Roman vatandaşlara yönelik çalışmaların ve projelerin bir sistematiğe bağlanması ismine 2016 yılında Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Evrakı ve Hareket Planı 2016-2021yürürlüğe girmiştir. Söz konusu doküman çeşitli siyaset alanlarında birçok hareketle desteklenerek bahse mevzu yıllar ortasında uygulanmıştır. Roman vatandaşlarımızın yaşam koşullarının iyileştirilmesine dayanak sağlamak ismine Romanların Yoğun Olarak Yaşadığı Yerlerde Toplumsal İçermenin Desteklenmesi Projesi (SİROMA)” hayata geçirilmiştir. SİROMA Projesi ile Roman vatandaşlarımızın istihdam edilebilirliklerinin arttırılarak toplumsal içermelerinin artırılması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda Roman vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı 12 vilayette istihdam artırıcı çalışmalar, eğitimi destekleyici etkinlikler ve sağlık okuryazarlığının kazandırılması faaliyetleri yürütülmüştür. Ayrıyeten Bakanlığımız Roman vatandaşlara yönelik tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca verilen hizmetlerin nicelik ve niteliğinin artırılması gayesiyle Roman Strateji Evrakı için Tesirli Bir İzleme, Değerlendirme ve Uyum Sistemi Kurulması Projesi (ROMSİD)”ni 2020 yılında uygulamaya başlamıştır. Bu proje kapsamında strateji evrakı ve aksiyon planında sorumluluğu bulunan paydaşların izleme ve değerlendirme alanında kapasitelerinin artırılmasına dönük faaliyetler gerçekleştirilmektedir.

Romanlar Günü 

Roman vatandaşlarımızın problemlerinin tartışıldığı, kültürlerinin korunmasına yönelik istişarelerin yapıldığı bir gün olarak Dünya’da kabul edilen 8 Nisan Günü, ülkemizde de vatandaşlarımızın başta eğitim, istihdam ve iskân meseleleri olmak üzere, meselelerin çözümüne sürat verilmesi, her türlü ayrımcılık tabanın ortadan kaldırılmasına yönelik yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ve Roman kültürünün korunarak yaşatılması maksadıyla “Romanlar Günü” olarak kutlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 8 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 2021 yılı prestijiyle uygulama süresi sona eren “Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Dokümanı ve Hareket Planı” uygulama süresi içerisinde önemli bir siyaset referans dokümanını teşkil etmiş, Roman vatandaşlara yönelik program ve proje uygulayan kamu kurumlarına yol gösterici olmuştur. Bu dokümanın uygulama süresinin sona ermesiyle birlikte Bakanlığımızca yeni Strateji Dokümanı ve Hareket Planı çalışmalarına başlanmıştır. “Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Evrakı ve Hareket Planı” daha önce hazırlanan dokümanlardan edinilen çıkarımlar ve tecrübelerle birlikte ortaya konmuş ortak çalışmanın bir sonucudur. Doküman, Bakanlığımız ve ilgili diğer kamu kurumlarının Roman vatandaşlara yönelik ortak mutabakatlarını ve iş birliği vizyonlarını içermektedir. Bu çerçevede eğitim, istihdam, barınma, sağlık, toplumsal yardım, toplumsal hizmet ve genel siyasetlerden oluşan siyaset alanlarında stratejik amaçlar ve maksatlar ortaya konarak bu maksatları gerçekleştirmeye dönük hareketler ve faaliyetler oluşturulmuştur. Uygulanacak olan hareket ve faaliyetlere yönelik gösterge ve doğrulama kaynakları ile çalışmaların verimliliğinin izlenmesi ve değerlendirmesi gerçekleştirilecektir.

İzleme ve değerlendirme noktasında Bakanlık olarak oluşturulacak izleme ve değerlendirme sistemiyle birlikte Türkiye genelinde Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Dokümanı ve Aksiyon Planı kapsamında gerçekleştirilen çalışmaları izleme, değerlendirme ve raporlamasını gerçekleştirerek izleme ve değerlendirme konseyine sunulması hedeflenmektedir. Oluşturulan Strateji Dokümanı ve Aksiyon Planı ile Roman vatandaşlara yönelik çalışmalar konusundaki yol haritasının belirlenmesi, yapılan çalışma ve faaliyetlerin tüm yurtta eşgüdüm ve uyum içinde birbirini destekleyecek ve tesirini artıracak şekilde yürütülmesi ve tesirlerinin tanımlanan gösterge ve maksatlar yoluyla sistematik bir şekilde sürekli takip edilerek başarıya ulaşması hedeflenmektedir. Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Dokümanı dokuz yıllık, I. Aşama Aksiyon Planı ise dört yıllık bir süre için hazırlanmış olup yeni gelişmelere ve ihtiyaçlara karşılık verebilmek ismine revize edilebilecek ve geliştirilebilecektir. İlgili tüm paydaşların katkısı ve ilgili taraflarla görüşmeler sonucu hazırlanmış olan bu Dokümanın, Türkiye’de Roman vatandaşlara yönelik çalışmaların yürütülmesi sürecinde temel bir referans kaynağı olması hedeflenmiştir.

Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Dokümanı (2023-2030) ve I. Aşama Aksiyon Planı (2023- 2025);

 •  Uluslararası çalışmalar, dünyadaki gelişmeler, yaşanan meseleler ile bunlara yönelik geliştirilen çözüm stratejileri değerlendirilerek,
 •  Bakanlık temsilcileri ve bu alanda görev yapan uzmanların katkıları ile çalıştay ve toplantılarda elde edilen çıktı raporları,
 •  Ulusal alanda sorun tespiti ve bu problemlere yönelik çözüm önerileri geliştirilerek, uygulanabilir faaliyetlerin tartışıldığı çalıştay raporları göz önünde bulundurularak oluşturulmuştur.
  Bu Strateji Evrakı ve Hareket Planının hazırlanması sürecine 2021 Ağustos prestijiyle başlanmıştır. Öncelikle bir yol haritası çizilmiştir. Hazırlık sürecinde 2016-2021 yılları ortasında bir önceki hareket planı kapsamında yapılan faaliyetler, güncel meseleler ve çözüm önerileri hususlarında ilgili paydaşlarla çalıştaylar düzenlenmiştir.
  Mevcut durum tahlili kapsamında milletlerarası sözleşmeler, hareket planları, ulusal mevzuat, ilgili Bakanlıkların stratejik planları ve üst siyaset evrakları incelenmiştir.
  Paydaş iştirakini en üst düzeyde tutabilmek gayesiyle Roman vatandaşlara sunulan hizmetlerle ilgisi olan, faaliyetlerinden doğrudan yahut dolaylı olarak etkilenen, Bakanlığın hizmet alanını doğrudan yahut dolaylı olarak etkileme gücüne sahip olan paydaşlar tahlil edilmiştir. Paydaş tahlili çerçevesinde sırasıyla paydaşların tespit edilmesi, önceliklendirilmesi, paydaşların görüş ve önerilerinin alınarak değerlendirilmesi çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
  Bu kapsamda kamu kurumlarına bilgi verilerek söz konusu Strateji Evrakı ve Aksiyon Planına faaliyet önerileri, stratejik amaç ve maksatlar belirlemeleri istenmiştir. Sonrasında, iletilen görüş ve öneriler ışığında stratejik amaçlar ve gayeler belirlenmiş, aksiyon önerileri derlenmiştir. Kamu kurumlarından alınan dönütler çerçevesinde taslak doküman ortaya çıkmıştır.
  Taslak evrakın çalışmaları devam ederken, sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderlerinin Strateji Evrakı ve Hareket Planında yer almasını istek ettikleri hareket ve faaliyetlerin öğrenilmesi gayesiyle Bakanlığımız Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü web sitesinden duyuruya çıkılmıştır. Bu duyuru sonucunda sekretaryaya ulaşan ve kurumlarca uygulanabilir bulunan öneriler dikkate alınarak evraka son hali verilmiştir. (BSHA – Bilim ve Sıhhat Haber Ajansı) 

Yorum Yap