1. Ana Sayfa
  2. Anasayfa

Türk Eğitim-Sen: “Ücretli Öğretmenlik Tamamen Kaldırılmalıdır !”


0

Türk Eğitim-Sen, 81 vilayet valiliğinden fiyatlı öğretmen sayılarına ait data talep ederek ülke genelinde fiyatlı öğretmenliğin takımlı öğretmenlikten daha yaygın olduğuna dikkat çekerek, “2023 yılında fiyatlı öğretmenlik büsbütün kaldırılmalıdır” açıklamasında bulundu.

Türk Eğitim-Sen, 2022-2023 eğitim-öğretim yılında fiyatlı öğretmen sayılarını araştırmak gayesiyle, 81 vilayette bulunan valiliklerden fiyatlı öğretmen sayılarını talep etti. Türk Eğitim-Sen’in talebine; Ağrı, Karaman ve Zonguldak vilayetlerindeki fiyatlı öğretmen sayılarını gönderilmediği belirtildi. 78 vilayetten gelen bilgilere nazaran ülke genelinde 76 bin 485 fiyatlı öğretmen bulunduğu bilgisi kamuoyuyla paylaşıldı.  Türk Eğitim-Sen Genel Lideri Talip Geylan’ın araştırmayla ilgili açıklaması sendikanın resmi internet sitesinde kamuoyuyla paylaşıldı. Genel Lider Geylan, “Milli Eğitim Bakanlığı, adeta fiyatlı öğretmen görevlendirmesiyle öğretmen açığını gidermeye çalışıyor. Bu durum eğitimin kalitesi ve randımanını azaltırken, tıpkı vakitte çok düşük fiyatlarla çalıştırılmak zorunda kalan öğretmenleri sömüren bir uygulamadır. Bu öğretmenlerin çok büyük çoğunluğu ders başına fiyat alıyor ve aylık gelirleri taban fiyatın çok altında kalıyor. 2023 yılında artık fiyatlı öğretmenliğin büsbütün ortadan kaldırılması, tüm öğretmenlerin yalnızca takımlı olarak atanması gereklidir” açıklamasında bulundu. 

“ Şubatta En Az 80 Bin Öğretmen Ataması Yapılmalıdır”

Türk Eğitim-Sen Lideri Geylan, “76 bin 485 fiyatlı öğretmen görevlendirmesi tam 76 bin 485 noktada acil öğretmen muhtaçlığı olduğunu ortaya koymaktadır. 81 ili dahil ettiğimizde bu sayının çok daha yüksek olduğu ortadadır. Hasebiyle öğretmen açığını fiyatlı öğretmenler eliyle gidermekten vazgeçip, takımlı atama yapmak eğitimin geleceğine olumlu katkı sağlayacaktır” dedi. Türk Eğitim-Sen Şubat ayında en az 80 bin öğretmen ataması yapılması talebini ileterek, ücretli öğretmenlerin büyük çoğunluğunun minimum fiyatın çok altında bir gelire mahkûm edildiğine dikkat çekti.

“Asgari Fiyat Taban Ücrettir”

 Genel Lider Geylan kelamlarını şöyle sürdürdü: “Asgari fiyat ismi üstünde taban fiyattır. Hiçbir ek vasıf gerektirmeyen çalışanlara verilen en alt seviye fiyattır. Ama ne acıdır ki, öğretmenlik üzere ulvi ve ülkemizin geleceğini inşa eden bir mesleğin bir kısım mensuplarını minimum fiyatın altında bir gelire mahkûm ediyoruz. Bu kabul edilemez! Bu ayıptan bu ülkeyi kurtarmak, sorumluluk makamında olanların vebalidir. Türkiye yüzyılını eğitimle inşa edeceğiz. Eğitimin taşıyıcı kolunu da öğretmenlerdir. Münasebetiyle eğitimde alacağımız öncelikli önlem öğretmen açığını gidermektir. Bu prestijle Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında en az fiyatlı öğretmen sayısı kadar öğretmen ataması yapılması zaruridir. 2023 yılında  80 bin takımlı atama talep ediyoruz. Bu sayının altında bir atama sayısını ve kontratlı, fiyatlı öğretmenlik istihdamını asla kabul etmiyoruz. Gereksinimler göz önüne alınarak, Cumhuriyetimizin 100. Yılında 80 bin atama 2023 yılı için temel amacımız olmalıdır. Emek sömürüsüne son verilerek, öğretmenlerimizi insanca yaşayacak fiyatlarla çalıştırmak ve özlük haklarla donatmak en değerli sorumluluğumuzdur. İki yıllık meslek yüksekokulu mezunlarının dahi fiyatlı öğretmen olarak görevlendirildiği okullarımızda ‘başarı’nın sağlandığını söylemek mümkün değildir” açıklamasında bulundu.  

“Öğretmenlerin Prestijini Zedeleyen Uygulamalara Geçit Verilmemelidir”

1739 sayılı Ulusal Eğitim Temel Kanununun 43. Hususunda; öğretmenlik “özel bir ihtisas mesleği” olarak tanımlandığını hatırlatan Genel Lider Geylan,  “O halde mesleğin prestijini zedeleyecek uygulamalara geçit verilmemelidir. Öğretmenlerin ücretlisi, sözleşmelisi olmaz! Öğretmenlerin yalnızca takımlı olarak atanması temel haklarıdır. 657 Sayılı DMK’nın 86’ıncı hususunda ‘Memurların yasal müsaade, süreksiz vazife, disiplin cezası uygulaması yahut misyondan uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden süreksiz olarak ayrılmaları halinde yerlerine kurum içinden yahut öteki kurumlardan yahut açıktan vekil atanabilir’ kararı yer almaktadır. Hasebiyle MEB fiyatlı öğretmen çalıştırmak yerine, mecburî hallerde bu öğretmenlerimizi vekil öğretmen olarak çalıştırmalıdır. Türkiye’de hiçbir kamu görevlisinin “ücretlisi” yokken öğretmenlik mesleğinin saygınlığını tahkir eden “ücretli öğretmenlik” tabirinin tedavülden kaldırılması elzemdir ” diye konuştu. (BSHA – Bilim ve Sıhhat Haber Ajansı)

Yorum Yap