1. Ana Sayfa
  2. Sağlık

Uluslararası Tıp Topluluğu TTB İçin Çağrıda Bulundu !


0

Uluslararası tıp topluluğu Türk Tabipleri Birliği’nin özerkliğinin korunması için çağrıda bulundu.

Açıklamada şu sözlere yer verildi, “Avrupa Tabipler Daimi Komitesi (CPME) ve Dünya Tabipler Birliği (WMA), Türk Tabipleri Birliği’ne (TTB) yönelik, özellikle de Türkiye’de tıp mesleğinin temsilini zayıflatacak ve TTB’nin özerkliğini ve bağımsızlığını tehdit edecek bir yasa tasarısı önerisi ve TTB’nin Merkez Kurul üyelerinin on birini görevden almayı hedefleyen, birinci duruşması 10 Ocak 2023’te görülecek dava yoluyla gerçekleşen sürekli tacizden derin tasa duymaktadır. TTB, iki örgütümüzün de uzun yıllardır güvenilir bir üyesi olmuş, kamusal sağlığın çıkarına hizmet etmeye ve hastaları ve tabipleri, mesleğin etik değerlerine yüksek hürmet göstererek muhafazaya bağlılığı ile bilinmiştir”

Bağımsız, Özerk ve Demokratik

“Hekimlerin sağlık hizmetlerini sunması, etik kurallara, mesleksel normlara ve birebir vakitte ulusal ve milletlerarası hukuka tabidir. Özerk tıp mesleği, sağlık hizmetinin en düzgün şekilde sunulmasını sağlar ve bu ayrıyeten, bilindiği üzere, kamusal sağlık üzerinde en düzgün etkiyi yaratır. Tıp mesleğinin bağımsız temsili, bu tartışmasız unsurların uygulanmasında en yüksek öneme sahiptir. Özerk tıp mesleği, buna ek olarak, sivil toplumda da kendine özgü bir ses olarak rol oynar, bir ülkenin demokratik bütünlüğünü besler ve seçilmiş yetkililerin ve yöneticilerin yaptığı işi tamamlar. Dolayısıyla, şu anda TTB’nin olduğu üzere, bağımsız, özerk ve demokratik ulusal tıp birlikleri, yalnızca tıp mesleği için değil, birebir vakitte hastalar, sağlık sistemi ve halkın tamamı açısından da elzem bir rol oynayan, kapsayıcı tıp kurumlarıdır”

Tehditlere Devam Etmek Yerine Yapan Bir Paydaş Olarak Değerlendirilmeli

Türk hükümetinin önerdiği yasa tasarısının Türkiye’deki tüm hastalara ve kümelere nitelikli sağlık hizmeti ulaştırılması üzerinde geri döndürülemeyecek bozucu tesirleri olacaktır. Hiçbir tabip, devlet hukukunun korumakla yükümlü olduğu kişileri feda edecek şekilde, halkın düzgünlük halinin zıddına tesirde bulunacak böyle bir tasarıyı destekleyemez. Bu büsbütün akıldışı vekabul edilemezdir. Tehditlere devam etmek yerine, TTB’yi, Türk halkının faydasına olan kamusal sağlık önceliklerini yerine getirmekte bağımsız ve yapan bir paydaş olarak değerlendirmenizi kuvvetle tavsiye ederiz. Dünyanın her yerindeki ulusal tıp örgütlerini, tıp mesleğinin bağımsız ve demokratik temsilini güçlendirme çabalarında desteklemekten asla geri durmayacağız. WMA’nın TTB’ye Dayanak Kararı’nda ve CPME’nin bu Karar’ı Tasdiki’nde belirtildiği üzere Türkiye’deki bağlı kurumumuzla dayanışma içerisindeyiz. Bu sebeple, dünya tıp topluluğu, Türk yetkililere, söz konusu yasa tasarısı önerisini derhal geri çekmesi, TTB’nin özerkliğini ve bağımsızlığını koşulsuz olarak muhafaza altına alması ve TTB üyelerine yönelik tüm suçlamaları derhal düşürmesi çağrısında bulunmaktadır. (BSHA – Bilim ve Sıhhat Haber Ajansı) 

Yorum Yap