1. Ana Sayfa
  2. Kripto

Yayın Manifestomuz


0

Coinkolik’teki temel maksat kripto paralara ilgi gösteren insanların haber alma hak ve özgürlüğünü sonuna kadar kullanabilmesinin sağlanması, bunun için gerekli itinanın ve eforun gösterilmesidir. Gayretimiz, adil ve açık fikirli olmak, çatışan değişik görüşleri, öngörüleri irdeleyerek aşikâr başlı bakış açılarına yer vermektir.

Bu emeli gerçekleştirmek için bağımsız, özgür ve objektif yayıncılığın tüm kurallarına uymak mecburidir. Haberde gerçekliği, yeniliği, nesnelliği, istikrarlı ve adil olmayı, yorumda tabir ve tenkit özgürlüğünü temel alınır. Bu unsur yayıncılığımızda temel aldığımız insan haklarının faydası unsurunun de özünü oluşturur.

Coinkolik’in yayınlarında gerçeklerin saptırılmamasına, abartılmamasına, sansürlenmemesine baskı ve çıkar kümelerinin tesiri altında kalınmamasına ihtimam gösterilir. Bu kapsamda gitgide hızlanan medya dünyasının gerisinde kalmamak üzere bir münasebet yanılgı ve yanlışların haklı görülmesine yol açmaz. Yanılgı ve yanlışlar süratle ve dürüst bir formda düzeltilir.

Haberlerde gerçeğe uygunluk temeldir. Haberlerde gerçeğin tüm boyutlarına, ters görüş ve tezlere yer vermek zorunluluktur. Tezlerin muhatabı olan kişi ve kurumlardan bilgi ve cevap almak, alınamıyorsa bunu haberde belirtmek gereklidir. Farklı görüş ve değerlendirmeleri bilmenin temel bir okur hakkı olduğunu unutmamaktayız.

Haber ve yorumlarda somut doküman ve kanıtlanabilir bilgi olmadıkça hiç kimse peşinen sorumlu ilan edilemez, okurun hakikat ve eksiksiz bilgilendirilmesi temel alınır. Resmi makamların üslubu ve lisanı yerine gerçeği anlatacak bir üslup ve lisan kullanılır.

Haber ve yorumlarda yatırımcının çıkarını gözetmekten geri durulmaz. Bu kapsamda yatırımcıları zorda bırakacak yayın yapmaktan kaçınmaya bilhassa yatırımcıları dikkate almaya ve muhafazaya ihtimam göstermek gerekli ve mecburidir. Süratle değişen kripto para piyasasındaki ortamın yayınlarda teğe bir karşılığını bulması, olup bitenin tüm renkleriyle ve boyutlarıyla okura izleyene dinleyene aktarılmasından vazgeçilemez.

Coinkolik’te çalışan müellifler Coinkolik’in genel yayın prensiplerine uymayı kabul ederler. Bu temel çizgi dışındaki telkin, teklif, istek ve talimatları reddetme hakkına sahiptirler. Coinkolik çalışanları üstleri dışında kimseden işleriyle ilgili talimat almazlar.

Yorum Yap