1. Ana Sayfa
  2. Anasayfa

Mimar, Mühendis ve Şehir Plancıları, “Sorunlarımız Her Geçen Gün Büyüyor”


0

TMMOB Mühendis, Mimar ve Kent Plancıları Dayanışma Günü nedeniyle yapılan açıklamada, mimar, mühendis ve kent plancılarının meselelerinin her geçen büyüdüğünü bildirildi.

TMMOB, şu açıklamayı yayınladı,

Ülkemizdeki mühendis, mimar ve kent plancılarının mesleksel ve demokratik uğraşının en
görkemli dışavurumlarından biri olarak tarihe geçen 19 Eylül 1979 İş Bırakma Aksiyonunu 43.
Yılında bir kere daha coşkuyla selamlıyoruz!
19 Eylül’ün mirasını yaşatmak için ilan ettiğimiz TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günümüz kutlu olsun! Bundan tam 43 yıl evvel meslektaşlarımızın yaşadığı hak kayıplarını ve fiyat adaletsizliklerini protesto etmek için TMMOB’nin davetiyle gerçekleştirilen aksiyonda maden ocaklarından
güç santrallerine, fabrikalardan şantiyelere, kamu kurumlarından limanlara kadar pek çok iş yerinde üretim durdurulmuştur. Bizler için 19 Eylül İş Bırakma Aksiyonu, ülkesi için düşünen, planlayan, üreten mühendis, mimar ve kent plancılarının kendi öz güçlerinin farkına vardığı tarihtir. Nasıl ki 15-16 Haziran 1970 direnişi ülkemizdeki personel sınıfının özgücünü dosta düşmana gösterdiyse, 19 Eylül 1979 İş Bırakma Hareketi de ülkemizdeki mühendis, mimar ve şehir plancılarının toplumsal gücünü ve taleplerini görünür kılmıştır.

Mimar, Mühendis ve Kent Plancılarının Problemleri Büyüyor

Aradan geçen uzun yıllara karşın bu ülkede emeğiyle geçinenlerin gündemleri neredeyse hiç değişmemiştir. İşsizlik, hayat pahalılığı, düşük fiyatlar, güvencesizlik, özlük hakları ve örgütlenme sıkıntıları ülkemizde çalışan mühendis, mimar ve kent plancılarının öncelikli sorunları olmaya devam etmektedir. İçinde bulunduğumuz ekonomik kriz, tüm halkımızın olduğu üzere emeğiyle geçinen mühendis, mimar ve kent plancılarının da hayatlarını zorlaştırmaktadır. Kamusal yatırımların ortadan kalkması, rant hırsının bilim ve tekniğin önüne geçmesi, sermayenin ihtiyaçlarının halkın gereksinimlerinin önünde tutulması nedeniyle mesleğimiz sistematik olarak değersizleştiriliyor.

Mühendis ve Mimarlar Baskı ve Sürgün Tehdidi Altında

Kontrolsüz yetkilerle donatılmış tek adam rejimi altında emeğimiz değersizleşirken, özlük haklarımız da giderek budanmaktadır. Gerek kamuda gerek özel bölümde her türlü mühendislik, mimarlık ve kent planlama hizmetlerini, planlama, projelendirme, uygulama ve denetleme işlerini yürüten tüm meslektaşlarımız giderek daha sıkıntı şartlarda çalışmaktadır. “Parti Devleti” anlayışıyla yönetilen kamu kurumlarında çalışan meslektaşlarımız siyasi baskı ve sürgün tehdidi altında, düşük fiyat, takım sorunu, özlük haklarının ihlal edilmesi, düşük ek göstergeler üzere birçok sorun ile yüz yüzedir. Güvencesiz-sözleşmeli istihdam modellerine yönelme, atamalarda liyakatin ortadan kalkması ve nihayet hukuksuz-keyfi ihraçlar gibi edenlerle kamudaki teknik işçinin iş yükü artarken, iş riski de giderek büyümektedir.

Yandaş Konfederasyon

Yandaş konfederasyonla imzalanan toplu kontratlar, şaibeli enflasyon rakamlarıyla birleşince kamu işçilerinin her geçen gün daha da fakirleşmesine neden olmaktadır. Özel bölümde çalışan meslektaşlarımızın tamamına yakını yatırımların durması, projelerin iptal edilmesi, gerçek kesimin tıkanması üzere problemlerden etkilenmiştir. İşsizlik, esnek çalışma, güvencesizlik, sıhhatsiz çalışma şartları ve gerçek fiyat kaybı üzere problemler özel sektörde çalışan tüm meslektaşlarımızı tehdit etmektedir. Birliğimiz ile SGK ortasındaki yapılan asgari ücret protokolünün SGK tarafından tek taraflı olarak feshedilmesi, meslektaşlarımızın düşük
fiyatlarla sınırsız biçimde sömürülmesine yer hazırlamaktadır.

Tüm Toplumun Geleceğini Korumak İçin Uğraş Ediyoruz

Diğer tüm idari alanlarda olduğu üzere meslek alanımızla ilgili de bir gecede yapılan, bilime aykırı, keyfi düzenlemeler, halkın âlâ ve inançlı mühendislik, mimarlık, kent plancılığı hizmeti almasınıengellemektedir. Bu durumun toplumumuza maliyeti daha büyük felaketler, daha inançsız bir hayat ve her alanda geri kalmışlık olmaktadır. Mühendis, mimar ve kent plancılarının mesleksel hak ve çıkarlarını korumak aslında tüm toplumun geleceğini korumak demektir. Zira bizim meslek alanımız, toplumun ortak yaşamının üretimini ve devamlılığını sağlamaktadır. Bizler bu anlayışla, mesleğimize ve meslektaşlarımıza sahip çıkarken, ülkemizin ve toplumumuzun ortak geleceğine de sahip çıkıyoruz.

İktidarın Maksadında Yer Alıyoruz

Anayasal vazifelerimizi yaptığımız, mesleksel sorumluluklarımızı yerine getirdiğimiz, demokratik haklarımızı kullandığımız için iktidarın gayesinde yer alıyoruz. Taksim Meydanı’na ve Seyahat Parkı’na sahip çıktığımız için arkadaşlarımız cezaevinde tutuluyor. Rant projelerine karşı uğraş ettiğimiz için yöneticilerimize davalar açılıyor. Demokratik hak ve özgürlüklerimizi kullandığımız için baskılara uğruyoruz. Herkes bilsin ki bedeli ne olursa olsun halkımız için çaba etmekten bir adım bile geri adım atmayacağız. Meslek alanımızı, meslektaşlarımızı ve ülkemizin geleceğini tehdit eden uygulamalar karşısında sessiz kalmayacağız. Bizler mesleğimizi bilimden, üretimden ve toplumdan yana kullanan bir uğraş geleneğinin sürdürücüsüyüz. Bu anlayışla TMMOB’nin bilim ve tekniği temel alan, kamu çıkarını savunan, eşitlik, özgürlük ve demokrasiden yana halini müdafaaya devam edeceğiz. Ülkemizin ve meslektaşlarımızın dayanışmaya ve birlik içinde olmaya en fazla ihtiyaç duyduğu bu periyotta 19 Eylül Mühendis, Mimar ve Kent Plancıları Dayanışma Günü’nü
kutluyoruz. (BSHA – Bilim ve Sıhhat Haber Ajansı)

Yorum Yap