1. Anasayfa
  2. Sağlık

Mobbinge maruz kalanların ortak özellikleri var


0


Kendilerini tabir etmekte zorlanıyorlar ve hayır diyemiyorlar 

İş hayatında ruhsal şiddet olarak tanımlanan ve bezdiri manasına gelen mobbing, maruz kalan bireyleri olumsuz etkiliyor. Mobbinge maruz kalan şahısların birtakım misal özelliklerinin ortaya çıktığına dikkat çeken Uzman Klinik Psikolog Sedef Koç Bal, kendini tabir etmekte zorlanan, ‘hayır’ diyemeyen, bir topluluğa ilişkin olma ve kabul görme beklentisiyle daima uyumlu olmaya çalışan şahısların daha savunmasız olduğunu söylüyor.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Sedef Koç Bal, mobbinge ait değerlendirmede bulundu. Sedef Koç Bal, şahısların neden mobbing uyguladıklarını ve daha çok kimlerin mobbinge maruz kaldıklarını açıkladı.

İş hayatındaki ruhsal şiddet: Mobbing

İş hayatının en kolay haliyle ele alındığında üretkenliğin ve kendini gerçekleştirmenin yanı sıra temel gayenin bireyin hayatını idame ettirmek olduğunu söyleyen Uzman Klinik Psikolog Sedef Koç Bal, “Herhangi bir ortamda, bir kimsenin kendini var edebilmesi yahut varlığını sürdürmesi için öteki bir bireyi değersizleştirmesi kabul edilebilir bir yaklaşım değil. Bilhassa günün değerli bir kısmını kapsayan iş ortamlarında mobbing kavramından sıklıkla kelam edilir. Ruhsal şiddet olarak tanımlanan söz, TDK’nin tabiriyle ‘bezdiri’ manasına gelir.” dedi.

İş randımanı için huzur gerekiyor

Bireyin kendini yeterli hissetmediği bir ortamda verimli olamayacağını kaydeden Uzman Klinik Psikolog Sedef Koç Bal, “İş hayatında öncelikli olarak uygunluğu gözetilmesi gereken temel öge ‘iş’in kendisi olarak gözükse de kelam konusu işi yapacak olan da insanın kendisidir. Bireyin kendini pahalı hissetmediği bir ortamda potansiyelinin en güzel haliyle işini yapmasını beklemek ise manalı olmaz. Çalışan bireyin uzun saatleri iş ortamında, iş arkadaşlarıyla ve yöneticileriyle temas halinde geçirdiğini düşünürsek kelam konusu ortama dair huzur arayışı çok insani bir beklentidir.” dedi.

Mobbing uygulayanlar şartsız itaat beklentisinde olabiliyor

Uzman Klinik Psikolog Sedef Koç Bal, mobbing uygulayan şahısların ekseriyetle kendi kanılarının ön planda olmasını, kendisine karşı çıkılmamasını, şartsız itaat edilmesini, niyet ve davranışlarının sorgulanmamasını bekleyen bireyler olduğunu söyledi. Sedef Koç Bal, “Bu beklentiye nazaran davranılmadığını düşündüklerinde ise öteki bireyin varlığını kendi varlığına bir tehdit olarak algılayabildikleri için o kişiyi pasifize etme eğiliminde olurlar. Mobbing uygulayan bireyin herkese karşı tıpkı tavır içerisinde olduğunu düşünmek aldatıcı olabilir.” dedi.

Sağlıklı hudut çizemeyenler mobbinge uğrayabiliyor

Mobbinge maruz kalan bireylerin birtakım benzeri özelliklerinin ortaya çıktığını söz eden Uzman Klinik Psikolog Sedef Koç Bal, “Gerek işine sahip çıkma tasasıyla gerek kişilik özellikleriyle ilgili olarak kendini tabir etmekte zorlanan, hayır diyemeyen, bir topluluğa ilişkin olma ve kabul görme beklentisiyle daima uyumlu olmaya çalışan velhasıl sağlıklı sonlar çizemeyen bireyler olduğu gözlenmektedir.” dedi.

Her uyuşmazlık mobbing değil

İş hayatında yaşanan her olumsuz davranışı mobbing olarak değerlendirmenin uygun olmadığına dikkat çeken Sedef Koç Bal, “Kişilerarası bağları yönetme konusunda sorumluluk almaktan kaçınan yahut kendini söz etmekte zorlanan kimi bireyler karşısındaki bireyin her telaffuzunu, davranışını mobbing olarak algılayabilir. Bir diğer ihtimal ise mobbinge uğradığını düşünen yahut bu halde yansıtan bireyin mağdur görünerek elde edeceği ikincil karları da kelam konusu olabilir.” dedi.

Eşit pozisyondaki şahıslar ortasında da mobbing görülebilir

Bilinenin tersine mobbingin yalnızca ast ve üst münasebetleri üzerinden yani üstten aşağıya tek taraflı bir davranış olarak ortaya çıkmadığına vurgu yapan Sedef Koç Bal, “Bazen eşit pozisyondaki çalışanlar ortasında yahut aşağıdan üst bir hiyerarşide de gözlemlemek mümkün. Bu durumda sırf pozisyon olarak avantajlı olanın değil, kişilik özellikleriyle temaslı olarak toplumsal ahengi yakalamakta zorlanan bireyin davranış örüntüleri olarak da düşünülebilir.” diye konuştu.

Desteğe başvuranlar obsesif kişilik özelliklerine sahip

Uzman Klinik Psikolog Sedef Koç Bal, mobbingle baş edemeyerek yasal sistemlerden yahut ruh sıhhati profesyonellerinden dayanak almak üzere kliniklere yapılan müracaatlar göz önüne alındığında en fazla başvuruyu derdi ön planda olan, haksızlığa gelemeyen, adalet konusunda hassasiyeti olan, nizamı ve kuralı seven obsesif kişilik özelliklerine sahip bireylerin tartıda olduğunu söyledi. Bal, “Elbette bu müracaatlar çoğunlukla bu kişilik özelliklerindeki bireylerin mobbinge maruz kaldığını direkt göstermeyebilir, bu bireyler yalnızca kanunlara yahut ruhsal takviyeye daha sık başvuran, kendi bedel sisteminde adalet kavramının mihenk taşı olduğu bireyler de olabilirler.” dedi.

Mobbinge kesinlikle müdahale edilmelidir

“Psikolojik şiddet hangi ortamda yaşanırsa yaşansın bireyin ruhsal dayanıklılığı açısından taarruz unsurudur” diyen Uzman Klinik Psikolog Sedef Koç Bal, kelamlarını şöyle tamamladı: “Mobbingin kurum tarafından fark edilmesi, bundan da öte müdahale edilerek sorunun giderilmesi beklenir. Anlaşılmadığını ve bedel görmediğini hisseden hiç kimsenin kendini o ortamda tam manasıyla var etmesi ve iş sürecine katkı sağlaması gerçekçi bir beklenti olamaz.”

 

Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir