1. Anasayfa
  2. Sağlık

Dil ve konuşma bozuklukları nelerdir?


0

1.Akıcılık sorunları (Kekemelik): konuşma akışında duraksamalar, ses ve hecelerin tekrarı ya da uzatılması şeklinde görülen konuşma akıcılığının bozulmasıdır. Aynı zamanda kimi zaman yüz ve vücut hareketlerinde değişiklikler de eşlik edebilir.

2.Gecikmiş dil ve konuşma: Alıcı ve ifade edici dil becerilerinin, beklenen düzeyde gelişme göstermemesi durumudur.

3.Artikülasyon ve fonolojik bozukluklar: Konuşma seslerini, heceleri ya da sözcükleri yanlış üretmesidir. bir sesin yerine başka bir ses söyleme (kar– kay), hecelerin yerlerini değiştirme (portakal- porkatal), ses eksiltme (sakız-sakı, anahtar-anatar), ses ekleme (üzüm-yüzüm) ya da sesleri bozma (süt derken “s” sesini peltek söyleme) gibi durumlardır.

4.Ses bozuklukları: Çeşitli nedenlerden dolayı sesin perde, şiddet ya da kalitesinden birinin ya da birkaçında bozulmaların olmasıdır.

5.Afazi: Nörolojik kaynaklı olup beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama, tekrarlama, okuma-yazma gibi becerilerde yaşanan problemdir.

6. Motor konuşma bozuklukları: Nörolojik bir sebebe bağlı olarak konuşma sırasında bu eylemi gerçekleştiren kas gruplarındaki hasar, koordine bozukluğu ile meydana gelir.

İlginizi Çekebilir

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir