1. Anasayfa
  2. Tarih

Bizans İmparatoru Romen Diyojen’in yaşamı ve ölümü


0

Bizans İmparatoru Romen Diyojen, Alpalrslan Büyük Selçuklu izleyicilerinin araştırdığı konuların başında geliyor.

Bizans İmparatoru Romen Diyojen Türklerin Anadolu’ya olan akınlarını durdurmak istiyordu. Bu amaç ile topladığı ordu ile 13 Mart 1071 tarihinde İstanbul’dan hareket etti. Fakat Romen Diyojen’in bu seferi Bizans ordusu açısından Malazgirt’te tam bir trajedi ile sonuçlandı.

Yaşamı ve ölümüne dair her detayın merak edildiği Romen Diyojen, Malazgirt Savaşı ile birlikte ağır bir yenilgiye uğradı.

Kapadokyalı bir aileye mensup olan Diyojen, gözlerine mil çekilerek ölüme mahkum edildi…

Peki Bizans İmparatoru Romejn Diyojen kimdir, nerede doğdu, nasıl öldü? İşte merak edilenler…

ROMEN DİYOJEN KİMDİR?

Romen Diyojen, 1030 yılında Kapadokyalı Diogenii ailesinin bir ferdi olarak doğmuştur. Babasının adı Konstantin Diogenes’dir. Annesi de imparator III.Romanos Argyros’un kızkardeşidir.

Romen Diyojen Türklere Anadolu kapısını açan Malazgirt Savaşında Bizans ordularının başında olduğundan Türk tarihinde belki de en bilinen Bizans İmparatorudur.

Bizans ordusunda yüksek rütbelere yükselmiş bir subay olan Romen Diyojen, Triaditza (Sofya) strategosuyken (askeri vali) 1067 yılında X.Konstantinos’un ölümünden bir süre sonra giriştiği ayaklanma nedeniyle Hadrianopolis’te (Edirne) yakalanarak Konstantinopolis’e (İstanbul) getirildi.

İdama mahkûm edildiğinde, taht naibi Eudokia’nın ilgisini çekmiş ve af edilmiş olup daha sonra da Kraliçe ile 1 Ocak 1068’de evlendiğinde İmparator olmuştur. X. Konstantinos’un (1059-1067) ölümünden sonra geride kalan üç oğlunun çocuk yaşta olmaları nedeniyle naipliği ele alan İmparatoriçe Eudokia, Romen Diyojen ile 1068 yılında evlenerek imparator olmasını sağladı.

Romen Diyojen, muhaliflerine karşı durumunu güçlendirmek için askeri başarılar kazanmak amacıyla Mart 1068’de Anadolu’ya akınlarını yoğunlaştıran Türkler’e karşı çıktığı seferden somut bir kazanım elde edemeden 1070 başlarında Konstantinopolis’e döndü. 1071 baharında Türkler’e karşı son seferine çıktı.

1071 MALAZGİRT YENİLGİSİ

Alp Arslan’ın Mısır Seferine çıktığını öğrenen Bizans İmparatoru Romen Diyojen Azerbaycan’a kadar giderek Türk kalelerini zapta ve Türkleri Anadolu’dan atmaya karar verdi. Romen Diyojen, Frank, Norman, Slav, Gürcü, Abaza, Ermeni ve Rumeli’de yaşayan İslam dinini kabul etmemiş Peçenek ve Oğuz Türklerini de ordusuna kattı. 13 Mart 1071’de 200.000 kişilik Bizans ordusu İstanbul’dan yola çıktı. Erzurum yoluyla Malazgirt’e ulaştı.

1068 ve 1069’da Selçuklulara karşı bazı başarılar kazandıysa da, 26 Ağustos 1071 tarihinde Alp Arslan komutasındaki Selçuklu Ordusu ile yaptığı Malazgirt Savaşında yenilerek esir oldu. Cengaverliğine rağmen hiçbir şey yapamayan mağrur Bizans İmparatoru Diyojen, yaralı halde bütün maiyeti ile birlikte esir edildi.

ALPARSLAN BAĞIŞLADI

Sultan Alp Arslan savaştan sonra huzuruna getirilen imparatoru, hiç ümit etmediği şekilde affetti. Bizans imparatorunun harp tazminatı ödemesi, her yıl haraç ve ihtiyaç halinde Selçuklu ordusuna asker göndermesi karşılığında barış antlaşması yapıldı. Alp Arslan’la bir dostluk ve saldırmazlık antlaşması yaparak bir hafta sonra serbest bırakıldı.

Bozgun haberinin Bizan’a ulaşması üzerine X.Konstantinos’un kardeşi Ioannes, imparatoriçe Evdokia’nın saraydan uzaklaşmasını ve oğlu VII. Mikhael’in imparator ilan edilmesini sağladı.

Romen Diyojen, geri dönmekte iken Anadolu’ya dağılmış ordunun kalanlarından topladığı kuvvetlerle Amesia’yı (Amasya) üs yaptı. Kendisini tahttan indirenlerin ordularına karşı Dokeria’da (Tokat) yaptığı savaşı kaybederek Adana Kalesi’ne sığındıysa da 1072 yazında bir başka Bizans ordusuna yenilerek tutsak düştü. Adana’dan Cotiaecum (Kütahya)’ya kadar katır sırtında götürüldü.

DİYOJEN’İN ÖLÜMÜ

29 Haziran 1072 tarihinde Kütahya’da gözlerine mil çekilerek Proti Adası’na (Kınalıada) gönderildi. Yaralarının etkisiyle orada 4 Ağustos 1072 tarihinde, 42 yaşında öldü.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir